Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2023 | SEB-TEAM
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2023

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2023

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2023 w I kwartale 2023 Powiatowe Urzędy Pracy ogłoszą konkursy na dofinansowanie szkoleń dla osób pracujących w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dofinansowanie wynosić będzie od 80% do 100% kosztów (na osobę nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia czyli ok. 20 tys. zł) WAŻNE! Aby pozyskać dofinansowanie należy wpisać się w któryś z […]

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2023

w I kwartale 2023 Powiatowe Urzędy Pracy ogłoszą konkursy na dofinansowanie szkoleń dla osób pracujących w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dofinansowanie wynosić będzie od 80% do 100% kosztów (na osobę nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia czyli ok. 20 tys. zł)

WAŻNE!

  1. Aby pozyskać dofinansowanie należy wpisać się w któryś z priorytetów wyznaczonych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (lista priorytetów – Załączyć) i złożyć pisemny wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w terminie przez PUP określonym.
  2. Wielkość dofinansowania należy od wielkości przedsiębiorstwa.
  3. Szkolenia w ramach KFS – tylko dla pracowników na umowę o pracę/pełniących funkcję z nadania) – nie można zgłaszać osób pracujących na zlecenie, umowę o dzieło.
  4. Należy zrobić rozeznanie rynku i już na etapie składania wniosku mieć wybranego wykonawcę.
  5. Złożone wniosku podlegają ocenie – racjonalność wybranej oferty na tle innych dostępnych na rynku – pomagamy Państwu w porównaniu ofert!
  6. Dodatkowe punkty podczas oceny mają firmy z akredytacją bądź certyfikatami jakości – nasza firma jest Akredytowaną Placówką Doskonalenia Nauczycieli oraz posiadaczem certyfikatu jakości SUS 2.0 potwierdzającą zgodność szkoleń ze Standardem Usług Szkoleniowych wypracowanym przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych oraz jednostkę certyfikującą Dekra.
  7. Konieczne będzie podanie informacji dotyczących płci, wieku, wykształcenia i stanowisk kierowanych na szkolenie pracowników – należy zawrzeć z pracownikami umowy zezwalające na udostępnienie takich danych do celów szkolenia oraz zobowiązujące pracowników do ukończenia szkolenia oraz pozostania w zatrudnieniu u pracodawcy do momentu ukończenia szkolenia.
  Szczegółowe informacje dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego odnaleźć można na stronach Powiatowych Urzędów Pracy. Strona PUP w Kwidzynie.

+48 607 057 017