Archiwizacja Dokumentacji Medycznej
archiwizacja szkolenie dokumentacji medycznej

Archiwizacja Dokumentacji Medycznej

Archiwizacja Dokumentacji Medycznej

Data szkolenia: 24/04/2023
Czas trwania: 1 dzień szkoleniowy, 5 godzin (w godz. 09:00 – 14:00)
Cena: 549 zł + VAT/osoba

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Liczba uczestników

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

Informacje o szkoleniu

Archiwizacja Dokumentacji Medycznej

Szkolenie ma na celu naświetlić zagadnienia związane z gromadzeniem i archiwizacją dokumentacji medycznej.
Szkolenie skierowane jest do:

  • kierowników komórek organizacyjnych;
  • pracowników prowadzących dokumentację i przekazujących ją do archiwum;
  • archiwistów.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie.
1) Przepisy archiwalne.
2) Przepisy dotyczące postępowania z dokumentacja medyczną.
3) Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
II. Obieg dokumentacji w podmiocie.
1) Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie.
2) System kancelaryjny.
3) Klasyfikacja rzeczowa dokumentacji.
4) Rodzaje dokumentacji medycznej i ich kwalifikacja archiwalna.
III. Archiwizacja dokumentów.
1) Gromadzenie dokumentacji medycznej i jej przekazywanie do archiwum zakładowego / składnicy akt:
a) uporządkowanie wewnętrzne dokumentacji;
b) opisanie jednostek archiwalnych;
c) sporządzenie ewidencji przekazywanej dokumentacji;
2) Archiwizacja dokumentów elektronicznych (w systemie teleinformatycznym i na informatycznych nośnikach danych).
3) Standardy porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych.
IV. Funkcjonowanie archiwum zakładowego / składnicy akt.
1) Organizacja, lokal i zadania archiwum zakładowego.
2) Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji.
3) Archiwizacja dokumentacji medycznej a ochrona danych osobowych pacjentów:
a) uprawnienia archiwisty w zakresie dostępu do danych osobowych;
b) wymogi RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych;
c) pierwotny cel przetwarzania danych a ich archiwizacja;
d) organizacyjne i techniczne środki ochrony danych osobowych a funkcjonowanie archiwum zakładowego;
e) kwalifikacja archiwalna dokumentacji a obowiązek usuwania danych osobowych.
4) Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym.
5) Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania.
6) Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.
7) Kontrole w archiwum zakładowym.
V. Dyskusja.

ROZWIŃ CAŁOŚĆ

Szkolenie poprowadzi

Dyplomowany archiwista z ponad 15-letnim doświadczeniem w zawodzie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w jednostkach administracji publicznej i przedsiębiorstwach. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych, wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji różnorodnych dokumentów, m. in. dokumentacji osobowej, technicznej, medycznej, dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz wszelkich typów dokumentacji występującej w urzędach administracji publicznej. Współpracował m. in. z Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, czy Zarządem Mienia Skarbu Państwa. W trakcie swojej kariery zawodowej przeprowadził ponad 2500 godz. kursów i szkoleń z zakresu archiwizacji i zarządzania dokumentacją papierową i elektroniczną.

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Liczba uczestników

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

+48 607 057 017