Awans Zawodowy Nauczyciela od 1 IX 2022 r.
szkolenie awans nauczyciela

Awans Zawodowy Nauczyciela od 1 IX 2022 r.

Awans Zawodowy Nauczyciela od 1 IX 2022 r.

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

Informacje o szkoleniu

W dniu 1 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1730). Na mocy przepisów w niej zawartych (art. 1) zmienione zostały m.in. zasady awansu zawodowego nauczycieli oraz – ściśle powiązanego z awansem – oceniania nauczycieli.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawy prawne i zakres zmian.
2. Stopnie awansu zawodowego.
3. Nauczyciel odbywający przygotowanie do zawodu nauczyciela.
4. Zatrudnienie nauczyciela początkującego.
5. Warunki nadania stopnia nauczyciela mianowanego.
6. Zadania nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu.
7. Ocena pracy nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu.
8. Mentor i jego rola.
9. Zadania dyrektora podczas odbywania przez nauczyciela przygotowania do zawodu.
10. Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.
11. Nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego.
12. Ocena pracy nauczyciela mianowanego i postępowanie kwalifikacyjne.
13. Przepisy przejściowe – nauczyciel kontraktowy i mianowany.

W ramach szkolenia zapewniamy:
Materiały szkoleniowe, wykwalifikowaną kadrę trenerską. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Organizujemy szkolenia w miejscu i czasie wskazanym przez Państwa.

ROZWIŃ CAŁOŚĆ

Szkolenie poprowadzi

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą trenerską, posiadającą doświadczenie i kwalifikacje zawodowe do realizacji projektów szkoleniowych z różnorodnych zakresów. Ponadto wspieramy w organizacji szkoleń, eventów, konferencji, pomagamy w rekrutacji kadr, identyfikujemy możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

+48 607 057 017