Czas pracy w podmiocie leczniczym
Czas Pracy w Podmiocie Leczniczym

Czas Pracy w Podmiocie Leczniczym

Czas Pracy w Podmiocie Leczniczym

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

Informacje o szkoleniu

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom składamy ofertę współpracy w zakresie przeprowadzenia szkolenia w zakresie:

Czas pracy w podmiocie leczniczym

PLAN SZKOLENIA:

 1. Pojęcie czasu pracy, w tym doby pracowniczej, tygodnia.
 2. Zasady potwierdzania obecności w pracy – lista obecności, karta magnetyczna.
 3. Odpowiedzialność w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy, w tym za dyscyplinę pracy.
 4. Wyjścia prywatne i służbowe – wynagrodzenie za pracę, odpracowywanie.
 5. Systemy czasu pracy obowiązujące w podmiocie leczniczym:
  • podstawowy;
  • równoważny, w tym praca zmianowa;
  • stanowisko PIP;
  • czas pracy osób niepełnosprawnych.
 6. Praktyczne rozwiązania w zakresie czasu pracy:
  • tworzenie harmonogramów czasu pracy;
  • wprowadzania zmian do harmonogramów;
  • nierównomierna liczba godzin w poszczególnych miesiącach w okresie rozliczeniowym;
  • zasady przekazywania zmian przez pielęgniarki (stanowisko PIP).
 7. Odpoczynek dobowy i tygodniowy, z uwzględnieniem problematyki dotyczącej zapewniania odpoczynków dla pracownika, udzielającego świadczeń zdrowotnych na rzecz podmiotu leczniczego jednocześnie w oparciu o różne stosunki pracy.
 8. Nieobecności w pracy i ich wpływ na wymiar czasu pracy, w tym obowiązkowe zwolnienia od pracy i przerwy w pracy.
 9. Praca w godzinach nadliczbowych:
  • limity godzin – dobowe, średniotygodniowe, roczny;
  • rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych (czas wolny lub wynagrodzenie za pracę);
  • dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych.
 10. Dyżur medyczny pełniony przez pracowników wykonujących zawód medyczny i posiadających wyższe wykształcenie (lekarze, pielęgniarki);
  • zasady planowania i rozliczania (omówienie Uchwały SN z dn.06.11.2014 r.
  • dopełnienie czasu pracy do obowiązującej przeciętniej tygodniowej normy).
 11. Klauzula „opt-out”.
 12. Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych a odpoczynek dobowy i tygodniowy.
 13. Dyżur pełniony na podstawie Kodeksu pracy.
 14. Praca w niedziele i święta i dni wolne od pracy z pięciodniowego tygodnia pracy i praca w porze nocnej – oznaczanie w harmonogramach czasu pracy.
 15. Dodatki za pracę zmianową dla pracowników medycznych.
 16. Ewidencja czasu pracy. Zasady prowadzenia.

Ćwiczenia – harmonogram oraz rozliczenie pracy na własnych przykładach – dla chętnych.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Termin szkolenia: indywidualnie ustalany z klientem

ROZWIŃ CAŁOŚĆ

Szkolenie poprowadzi

Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Praktyk z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy ze szczególnym naciskiem na czas pracy. Szkoleniowiec posiadający doskonały kontaktem z uczestnikami, od wielu lat współpracuje z podmiotami leczniczymi.

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

+48 607 057 017