Dokument Elektroniczny i Podpis Elektroniczny w Pracy Urzędu
podpis elektroniczny

Dokument Elektroniczny i Podpis Elektroniczny w Pracy Urzędu

Dokument Elektroniczny i Podpis Elektroniczny w Pracy Urzędu

Data szkolenia: 13/04/2023
Czas trwania: 1 dzień szkoleniowy, 6 godzin (w godz. 09:00 – 15:00)
Miejsce: Hotel & Restauracja Biały Dwór, Podzamcze 36 A, Kwidzyn
Cena: 599 zł + VAT/osoba

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Liczba uczestników

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

Informacje o szkoleniu

Dokument Elektroniczny i Podpis Elektroniczny w Pracy Urzędu

Celem szkolenia jest:

 • zapoznanie się z rodzajami podpisu elektronicznego i prawidłowością ich składania na dokumencie;
 • nabycie umiejętności prawidłowej weryfikacji podpisów złożonych na dokumencie;
 • zdobycie wiedzy jak postępować gdy pojawia się informacja o podpisie nieprawidłowym, nieważnym oraz o braku możliwości weryfikacji;
 • zdobycie wiedzy na temat aspektów prawnych i technicznych posługiwania się dokumentem elektronicznym.

Szkolenie kierowane jest do:

 • pracowników sekretariatów, kancelarii, referencji;
 • osób decyzyjnych;
 • pracowników posługujących się podpisem elektronicznym;
 • osób pracujących w systemach EZD, SOD, EPUAP2;
 • informatyków.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Obowiązki podmiotów realizujących zadania publiczne- podstawa prawna:

 • doręczanie dokumentów elektronicznych – w jakich sytuacjach ma zastosowanie poczta elektroniczna, a w jakich elektroniczna skrzynka podawcza;
 • zakres niezbędnych informacji do opublikowania na stronach podmiotowych Biuletynów Informacji Publicznej;
 • kiedy stosujemy podpis kwalifikowany;
 • sporządzanie pism w formie dokumentów elektronicznych;
 • sporządzanie kopii pism otrzymanych w postaci elektronicznej;
 • wymiana dokumentów pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne.

2. KPA a dokument elektroniczny: Wnoszenie pism do urzędu w świetle przepisów prawa:

 • doręczanie dokumentów elektronicznych – w jakich sytuacjach ma zastosowanie poczta elektroniczna, a w jakich elektroniczna skrzynka podawcza;
 • wnoszenie pism do urzędu – metody;
 • wnoszenie pism w formie elektronicznej – wymagania;
 • przygotowywanie usług publicznych;
 • udostępnianie usług publicznych;
 • dokument elektroniczny a forma papierowa – podobieństwa i różnice;
 • potwierdzenie złożenia dokumentu: UPP/ UPD – czym się różnią.

3. Rejestracja przesyłek w urzędzie:

 • rejestracja przesyłek i rozdzielanie przesyłek w urzędzie;
 • dekretacje.

4. Akta spraw w aspekcie dokumentu elektronicznego:

 • rejestracja spraw;
 • badanie spełnienia wymagań formalnych e-podania;
 • akta spraw w systemie tradycyjnym i systemie EZD w aspekcie przesyłki elektronicznej;
 • jedna sprawa w urzędzie;
 • reorganizacja a akta spraw;
 • dopuszczalność i możliwości udostępniania dokumentów elektronicznych i akt sprawy;
 • system tradycyjny i EZD a inne systemy teleinformatyczne – gdzie przebiega granica?
 • przygotowanie i akceptacja pism – dopuszczalność wykorzystania różnych podpisów elektronicznych.

5. Korespondencja wychodząca:

 • forma załatwiania spraw – szczegółowe omówienie procedur doręczeń elektronicznych i udostępniania pism; praktyczne wykorzystanie platformy ePUAP. Doręczenie elektroniczne z wykorzystaniem adresu email – kiedy i jak wykorzystać;
 • problemy techniczne przy doręczeniach elektronicznych.

6. Podpisywanie dokumentów i weryfikacja poprawności podpisów:

 • podpisywanie dokumentów podpisem kwalifikowanym;
 • podpisywanie dokumentów podpisem kwalifikowanym w plikach formatu PDF;podpisywanie wielu dokumentów;
 • weryfikacja podpisu – sposoby;
 • negatywna weryfikacja podpisu- sposób postepowania, skutki;
 • brak możliwości weryfikacji podpisu- sposób postępowania, skutki;
 • podpisywanie dokumentów na platformie;
 • weryfikacja dokumentów;
 • podpisywanie Podpisem Zaufanym;
 • weryfikacja Podpisu Zaufanego;
 • przedłużanie ważności i unieważnianie Podpisu Zaufanego.
ROZWIŃ CAŁOŚĆ

Szkolenie poprowadzi

Trener, archiwista, inspektor ochrony danych, koordynator dostępności oraz audytor w jednym. Praktyk, nie teoretyk. Trener od 2013 roku, na sali szkoleniowej spędził 7 954 godzin szkoleniowych, szkoląc łącznie ponad 11 tysięcy osób. Szkoli zarówno urzędy centralne, jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, jak też firmy sektora prywatnego. Prywatnie zafascynowany dostępnością (zwłaszcza cyfrową), a także fotograf, podróżnik i miłośnik architektury.

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Liczba uczestników

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

+48 607 057 017