Dysleksja Rozwojowa
Dysleksja Rozwojowa – Specyficzne Trudności w Czytaniu i Pisaniu oraz Dotyczące Działań z Zakresu Matematyki

Dysleksja Rozwojowa – Specyficzne Trudności w Czytaniu i Pisaniu oraz Dotyczące Działań z Zakresu Matematyki

Dysleksja Rozwojowa – Specyficzne Trudności w Czytaniu i Pisaniu oraz Dotyczące Działań z Zakresu Matematyki

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

Informacje o szkoleniu

Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji, uwarunkowanymi nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego. Uczeń z dysleksją cierpi nie tylko na lekcji języka polskiego, ale też na wielu innych przedmiotach, gdyż zazwyczaj ma kłopoty ze skupieniem się i koncentracją. Uczeń z dysleksją często uczy się w domu, ale później na sprawdzianie nic nie umie. To co uczeń napisze na sprawdzianie nie jest jego rzeczywistą wiedzą, a jedynie jej wycinkiem. Jednak najważniejsze jest to, że każde dziecko z dysleksją jest w stanie być dobrym uczniem i później wspaniałym studentem i pracownikiem dlatego bardzo ważnym czynnikiem jest prawidłowa strategia pracy na lekcji z uczniem z dysleksją rozwojową.

CEL SZKOLENIA:

Zapoznanie nauczycieli z formami i metodami pracy z uczniami z dysleksją rozwojową.

  • Uczestnik spotkania wie, jak przekształcać polecenia w sposób zrozumiały dla ucznia z dysleksją.
  • Uczestnik spotkania zna rodzaje trudności w nauce matematyki ucznia z dyskalkulią.

PLAN SZKOLENIA:

1. Pojęcie dysleksji rozwojowej

Dysleksja najczęstsze zaburzenie w procesie uczenia się uczniów - prezentacja multimedialna (rzutnik, laptop).

2. Dysleksja właściwa

Poznanie zaburzeń dotyczących czytania.

Trudności w czytaniu – pomoce w ustaleniu głębokości dysleksji w oparciu o teksty trudne do czytania.

3. Dysgrafia

Zaburzenia w zakresie technicznej czynności czytania.

Trudności w osiągnięciu prawidłowego poziomu graficznego pisma.

Pisanie techniczne w oparciu o własne doświadczenia (podkładki, długopisy, miękkie kartki) .

4. Dysortografia

Zaburzenia umiejętności poprawnego zapisu słów.

Problemy z opanowaniem zasad ortografii.

Ortografia i świadomość własnych możliwości – techniki utrwalające zasady pisowni.

5. Dyskalkulia

Zaburzenia dotyczące zagadnień matematycznych - prezentacja multimedialna.

ROZWIŃ CAŁOŚĆ

Szkolenie poprowadzi

Wykwalifikowany tutor, trener rynku edukacji. Konsultant ds. pedagogiki specjalnej i integracji w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Oligofrenopedagog oraz specjalista z zakresu Terapii Pedagogicznej. Od 25 lat prowadzi terapię pedagogiczną z osobami niepełnosprawnymi oraz zajęcia z zakresu pedagogiki, arteterapii i self-adwokatury.

 

 

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

+48 607 057 017