FONOHOLIZM. Uzależnienie od telefonu.
Fonoholizm. Uzależnienie od Telefonu, czyli Śmiech przez Łzy.

Fonoholizm. Uzależnienie od Telefonu, czyli Śmiech przez Łzy.

Fonoholizm. Uzależnienie od Telefonu, czyli Śmiech przez Łzy.

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

Informacje o szkoleniu

FONOHOLIZM.
Uzależnienie od telefonu, czyli śmiech przez łzy.

Szkolenie skierowane jest do:

 • nauczycieli;
 • pedagogów i psychologów;
 • studentów kierunków pedagogicznych;
 • innych osób pracujących z dziećmi i nie tylko.

Cel szkolenia:
Zwiększenie świadomości i zrozumienia problemu uzależnienia od telefonu oraz jego wpływu na życie uczniów i dzieci, wyposażenie uczestników w narzędzia i strategie radzenia sobie z tym zjawiskiem w środowisku edukacyjnym i społecznym.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. To nie pomyłka - czas na pytania

 • Wprowadzenie i omówienie celów szkolenia
 • Przedstawienie pytania wyjściowego: Jakie są główne wyzwania związane z uzależnieniem od telefonu wśród dzieci i młodzieży?

2. Kilka słów o świecie cyfrowym, po co nam ta technologia?

 • Przegląd współczesnego krajobrazu cyfrowego i korzyści wynikających z technologii w edukacji i życiu społecznym
 • Identyfikacja pozytywnych aspektów korzystania z telefonu i innych urządzeń mobilnych

3. Jakie uzależnienie? Nie żartuj!

 • Definicja uzależnienia od telefonu oraz jego objawy i skutki
 • Przedstawienie danych i statystyk dotyczących wzrostu uzależnień wśród dzieci i młodzieży

4. -holizmy i inne strachy

 • Omówienie współczesnych zagrożeń związanych z nadmiernym używaniem telefonów, takich jak izolacja społeczna, problemy zdrowotne i psychologiczne
 • Analiza koncepcji "holizmu cyfrowego" i jego wpływu na rozwój jednostki

5. Co mamy robić i czy jest nadzieja?

 • Przedstawienie strategii zapobiegania i radzenia sobie z uzależnieniem od telefonu wśród dzieci i młodzieży
 • Wskazówki dotyczące edukacji rodziców i opiekunów oraz roli szkoły w kształtowaniu zdrowych nawyków cyfrowych
 • Przegląd narzędzi i metod wsparcia dla osób dotkniętych problemem uzależnienia od telefonu

6. Pytania i dyskusja

 • Sesja otwarta na pytania i wymianę poglądów
 • Wspólne poszukiwanie rozwiązań i praktycznych strategii w zakresie redukcji uzależnienia od telefonu wśród dzieci i młodzieży

7. Podsumowanie

W ramach szkolenia zapewniamy: materiały, wykwalifikowaną kadrę trenerską. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą trenerską, posiadającą doświadczenie i kwalifikacje zawodowe do realizacji projektów szkoleniowych z różnorodnych zakresów. Ponadto wspieramy w organizacji szkoleń, eventów, konferencji, pomagamy w rekrutacji kadr, identyfikujemy możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

Organizator zastrzega możliwość zmiany niniejszego programu szkolenia w przypadku zmiany przepisów. Organizator zastrzega prawo odwołania szkolenia w przypadku nie zabrania się grupy minimalnej.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia dedykowanego, w miejscu i czasie wskazanym przez Państwa. W razie zainteresowania ofertą indywidualną, prosimy o kontakt.

ROZWIŃ CAŁOŚĆ

Szkolenie poprowadzi

Psycholog, terapeuta uzależnień. Prowadzi kompleksową terapię indywidualną i grupową osób, których problemy– emocjonalne, psychiczne, osobiste- mają bardziej utrwalony charakter oraz rzutują na ich funkcjonowanie w codziennym życiu. Pracuje metodą terapii behawioralno-poznawczej.

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

+48 607 057 017