Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako Element Systemu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako Element Systemu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako Element Systemu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako Element Systemu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

Informacje o szkoleniu

Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako Element Systemu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Aspekty Prawne

Szkolenie skierowane jest do:

 • członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • pracowników socjalnych,
 • kuratorów sądowych,
 • terapeutów uzależnień,
 • pracowników stowarzyszeń i fundacji, których cele statutowe dotyczą
 • przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, szeroko
 • pojętej rehabilitacji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin,
 • funkcjonariuszy Policji (dzielnicowych).

PROGRAM SZKOLENIA

 1. System rozwiązywania problemów alkoholowych – podstawy prawne. [0,5 h]
 2. Postępowanie wobec osób nadużywających alkoholu - przegląd procedury. [1 h]
 3. Przetwarzanie danych osobowych przez członków gminnych komisji rozwiązywania
  problemów alkoholowych. [0,5 h]
 4. Rola i zadania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wynikające
  z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i procedury Niebieskie Karty. [1 h]
 5. Jak wykorzystać prawo w ochronie rodzin/osób dotkniętych przemocą? [0,5 h]
 6. Zadania komisji wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
  alkoholizmowi. [1 h]
 7. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
  przeciwdziałania narkomanii – wnioski po pierwszym roku obowiązywania zmian
  prawnych – zajęcia warsztatowe. [1 h]
 8. Podsumowanie – dyskusja oraz pytania. [0,5 h]

 

ROZWIŃ CAŁOŚĆ

Szkolenie poprowadzi

Radca prawny, wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, mediator, szkoleniowiec, specjalista prawa rodzinnego oraz prawa karnego w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, prawnik Ośrodków Interwencji Kryzysowej i punktów pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, kurator małoletnich osób pokrzywdzonych przestępstwem, absolwent Międzynarodowego Kursu Praw Człowieka. Prowadzi indywidualną praktykę prawniczą w formie Kancelarii Radcy Prawnego Honestum w Kwidzynie.

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

+48 607 057 017