II Konferencja Oświatowa - Nowy Rok Szkolny 2024/2025
II Konferencja Oświatowa – Nowy Rok Szkolny 2024/25

II Konferencja Oświatowa – Nowy Rok Szkolny 2024/25

II Konferencja Oświatowa – Nowy Rok Szkolny 2024/25

Data szkolenia: 23/08/2024
Czas trwania: 1 dzień szkoleniowy, 7 godzin (w godz. 08:30 – 16:00)
Miejsce: Hotel nad Wisłą & Gościniec, ul. Makowa 7, 83-110 Tczew
Cena: 599 zł + VAT/osoba

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Liczba uczestników

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

Informacje o szkoleniu

II KONFERENCJA OŚWIATOWA NOWY ROK SZKOLNY 2024/2025.

PANEL I [ DYREKTORZY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH]

08.30 - 09.00 Rejestracja uczestników

09.00 - 10.15 Zmiany w prawie oświatowym [cz. I]
[Anna Krause]

10.15 - 10.25 Przerwa kawowa

10.25 - 11.40 Zmiany w prawie oświatowym [cz. II]
[Anna Krause]

11.40 - 11.50 Przerwa kawowa

11.50 - 13.05 Neurodydaktyka. Jak skutecznie zarządzać zespołem [cz. I]
[Marek Kaczmarzyk]

13.05 - 13.50 Przerwa obiadowa

13.50 - 15.05 Neurodydaktyka. Jak skutecznie zarządzać zespołem [cz. II]
[Marek Kaczmarzyk]

15.05 - 15.15 Przerwa kawowa

15.15 - 16.00 Plan nadzoru pedagogicznego, kierunki polityki oświatowej 2024/2025
[Zenon Chrześcijański]

16.00 Zakończenie konferencji

PANEL II [KADRA PEDAGOGICZNA I SPECJALIŚCI]

08.30 - 09.00 Rejestracja uczestników

09.00 - 10.15 Neurodydaktyka w edukacji. Jak uczyć, żeby nauczyć [cz. I]
[Marek Kaczmarzyk]

10.15 - 10.25 Przerwa kawowa

10.25 - 11.40 Neurodydaktyka w edukacji. Jak uczyć, żeby nauczyć [cz. II]
[Marek Kaczmarzyk]

11.40 - 11.50 Przerwa kawowa

11.50 - 13.05 Praca z uczniem z zespołem Aspergera i autyzmem [cz. I]
[Monika Zielińska]

13.05 - 13.50 Przerwa obiadowa

13.50 - 15.05 Praca z uczniem z zespołem Aspergera i autyzmem [cz. II]
[Monika Zielińska]

15.05 - 15.15 Przerwa kawowa

15.15 - 16.00 Praca z uczniem z zespołem Aspergera i autyzmem [cz. III]
[Monika Zielińska]

16.00 Zakończenie konferencji

W ramach konferencji zapewniamy: robocze wzory dokumentów w wersji edytowalnej na pendrive (plan nadzoru, roczny plan pracy, poradnik mentora), materiały szkoleniowe i piśmiennicze, imienny certyfikat udziału w konferencji.

Przy zapisie minimum 3 uczestników z jednej placówki oświatowej RABAT 5%

W zgłoszeniu proszę zaznaczyć wybrany panel i liczbę uczestników.

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą trenerską, posiadającą doświadczenie i kwalifikacje zawodowe do realizacji projektów szkoleniowych z różnorodnych zakresów. Ponadto wspieramy w organizacji szkoleń, eventów, konferencji, pomagamy w rekrutacji kadr, identyfikujemy możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

ROZWIŃ CAŁOŚĆ

Szkolenie poprowadzi

dr Marek Kaczmarzyk: profesor Uniwersytetu Śląskiego, biolog, neurodydaktyk i memetyk, nauczyciel akademicki, popularyzator nauki. Autor licznych artykułów i książek z zakresu biologicznych i memetycznych kontekstów kształcenia. Najważniejsze z nich to: „Szkoła neuronów. O nastolatkach, kompromisach i wychowaniu”, „Unikat. Biologia wyjątkowości”, „Strefa Napięć”. Proponuje spojrzenie na proces edukacji oraz procesy relacyjne w ludzkich grupach zadaniowych przez pryzmat znaczenia biologicznego podłoża, szczególnie najnowszych osiągnięć neuronauk.
Propagator dydaktyki ewolucyjnej – dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych (zarówno ewolucji biologicznej, jak i kulturowej) na procesy uczenia się i rozwój kompetencji w zakresie relacji w grupach. Zajmuje się także zagadnieniami biologicznego podłoża zachowań w polityce (współautor książki „Homo Politicus Sapiens. Biologiczne aspekty politycznej gry”).

dr Monika Zielińska: psycholog, doktor nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu SWPS, kierownik studiów podyplomowych z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, dyrektor Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych (CDIT), jedynego w Polsce ośrodka zajmującego się całościową terapią dzieci z takimi problemami jak mutyzm selektywny, nawykowe zaparcia, tiki ruchowe i głosowe, opartą na zasadach analizy zachowania. Jej zainteresowania naukowe dotyczą psychopatologii dzieci
i młodzieży, zaburzeń zachowania i procedury ich redukcji.

Anna Krause: kreatywny prawnik, ekspert prawa oświatowego, a jednocześnie pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog i dyrektor szkoły z ponad 10- letnim stażem. Doświadczenie zdobyte przez prawie 10 lat w szkole na stanowisku dyrektora, pedagoga
i nauczyciela. Celem ekspertki jest wdrażać na co dzień efektywne działania w szkole, by dokumenty były logiczne, zrozumiałe i najprostsze. Współpracuje z największymi organizacjami szkoleniowymi w Polsce.

Zenon Chrześcijański: pedagog specjalny, wieloletni pracownik oświaty. Dzięki blisko 40 latom doświadczenia zawodowego- praktyk, zagadnienia oświaty zna od podszewki.
W trakcie swojej kariery pełnił różne funkcje, od nauczyciela i wychowawcy po nauczyciela akademickiego, wizytatora z ramienia kuratorium i dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Wieloletni trener, szkoli zarówno z zagadnień administracyjnych dotyczących organizacji placówki, jak również z kompetencji miękkich kadry pedagogicznej.

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Liczba uczestników

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

+48 607 057 017