Jak uczyć, żeby nauczyć - zasady edukacji.
Jak uczyć, żeby nauczyć – zasady edukacji.

Jak uczyć, żeby nauczyć – zasady edukacji.

Jak uczyć, żeby nauczyć – zasady edukacji.

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

Informacje o szkoleniu

Jak uczyć, żeby nauczyć - zasady edukacji.

Cel szkolenia: Określenie stylu nauczania i stylów uczenia się: Uczestnicy nabędą umiejętność identyfikacji własnego stylu nauczania oraz różnorodnych stylów uczenia się uczniów w klasie.

Nauczyciele i specjaliści będą mogli opracować rozkład inteligencji wielorakich w klasie, uwzględniając różnorodność uczniów.

Opracowanie strategii nauczania: Uczestnicy będą potrafili stworzyć efektywne strategie na lekcji, uwzględniając style uczenia się i różnorodność inteligencji uczniów.

Szkolenie skierowane jest do:

  • nauczycieli;
  • pedagogów i psychologów;
  • studentów kierunków pedagogicznych;
  • innych osób pracujących z dziećmi i nie tylko.

Plan Szkolenia:
1.Najnowsze trendy związane z metodami uczenia się w oparciu o neurodydaktykę:

  • Przedstawienie najnowszych trendów i badań związanych z neurodydaktyką. Omówienie, jakie metody uczenia się są efektywne, biorąc pod uwagę działanie mózgu.

2.Indywidualizacja pracy z uczniem z uwzględnieniem neuroróżnorodności:

  • Skupienie na różnorodności neurologicznej uczniów i sposobach dostosowania nauczania do ich potrzeb. Omówienie konkretnych technik i podejść do pracy indywidualnej z uczniami o różnych stylach uczenia się.

3.Style uczenia się według D. Kolba:

  • Przedstawienie teorii Davida Kolba dotyczącej różnych stylów uczenia się. Wyjaśnienie, jak identyfikować i dostosowywać nauczanie do konkretnych stylów uczenia się uczniów.

4.Inteligencje wielorakie wg H. Gardnera:

  • Omówienie teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Przedstawienie różnorodności inteligencji oraz sposobów wykorzystania tej wiedzy do tworzenia lekcji bardziej dostępnych dla różnorodnych uczniów.

5.Strategie pracy na lekcji:

  • Praktyczne omówienie konkretnych strategii i technik nauczania, uwzględniających różne style uczenia się i inteligencje wielorakie uczniów.

6.Włącz emocje:

  • Wyjaśnienie roli emocji w procesie uczenia się. Omówienie sposobów angażowania emocji w lekcje w celu zwiększenia zaangażowania i efektywności nauczania.

7.Podsumowanie – Pamięć

W ramach szkolenia zapewniamy: materiały, wykwalifikowaną kadrę trenerską. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Czas realizacji: 3 godziny

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą trenerską, posiadającą doświadczenie i kwalifikacje zawodowe do realizacji projektów szkoleniowych z różnorodnych zakresów. Ponadto wspieramy w organizacji szkoleń, eventów, konferencji, pomagamy w rekrutacji kadr, identyfikujemy możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

Organizator zastrzega możliwość zmiany niniejszego programu szkolenia w przypadku zmiany przepisów. Organizator zastrzega prawo odwołania szkolenia w przypadku nie zabrania się grupy minimalnej.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia dedykowanego, w miejscu i czasie wskazanym przez Państwa. W razie zainteresowania ofertą indywidualną, prosimy o kontakt.

ROZWIŃ CAŁOŚĆ

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

+48 607 057 017