Samodzielnego Tworzenia Opinii Uczniów ze S P E
Kompendium Wiedzy Dotyczącej Samodzielnego Tworzenia Opinii Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi oraz Interpretacji Orzeczeń i Opinii

Kompendium Wiedzy Dotyczącej Samodzielnego Tworzenia Opinii Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi oraz Interpretacji Orzeczeń i Opinii

Kompendium Wiedzy Dotyczącej Samodzielnego Tworzenia Opinii Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi oraz Interpretacji Orzeczeń i Opinii

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

Informacje o szkoleniu

Szkolenie z zakresu przygotowań do samodzielnego diagnozowania uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi dotyczy interpretacji orzeczeń i opinii dla uczniów z indywidualnymi potrzebami. Jak należy rozumieć zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej w kontekście bezpośredniej pracy z uczniem na lekcji. Poznanie etapów samodzielnej diagnozy funkcjonalnej i wyznaczanie głównych kierunków do pracy z uczniem podczas realizacji podstawy programowej oraz pracy terapeutycznej. Opracowywanie IPET na podstawie przygotowanego WOPFU – wyznaczanie celów pracy wynikających z wniosków z przeprowadzonej diagnozy.

CEL SZKOLENIA:

 • Zapoznanie uczestników z modelem organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • Wdrażanie do świadomego nabywania informacji na temat rodzaju niepełnosprawności czy dysfunkcji charakterystycznej dla ucznia;

 • Nabywanie umiejętności związanych z analizowaniem dokumentacji ucznia;

 • Wnioski do bezpośredniej pracy z uczniem na lekcji w oparciu o zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej i własnych obserwacji ucznia;

PLAN SZKOLENIA:

 1. Budowanie koalicji na rzecz ucznia z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi;
 2. Etapy tworzenia WOPFU;
 3. Interpretacja orzeczeń i opinii;
 4. Wyznaczanie głównych kierunków do pracy z uczniem na podstawie WOPFU.

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę trenerską;
 • materiały szkoleniowe;
 • materiały piśmiennicze;
 • przerwy kawowe - słodki poczęstunek
 • certyfikat ukończenia szkolenia.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia dedykowanego, w miejscu i czasie wskazanym przez Państwa.

ROZWIŃ CAŁOŚĆ

Szkolenie poprowadzi

Wykwalifikowany tutor, trener rynku edukacji. Konsultant ds. pedagogiki specjalnej i integracji w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Oligofrenopedagog oraz specjalista z zakresu Terapii Pedagogicznej. Od 25 lat prowadzi terapię pedagogiczną z osobami niepełnosprawnymi oraz zajęcia z zakresu pedagogiki, arteterapii i self-adwokatury.

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

+48 607 057 017