Kontrola Zarządcza w Jednostkach Oświatowych
kontrola zarządcza w oświacie

Kontrola Zarządcza w Jednostkach Oświatowych

Kontrola Zarządcza w Jednostkach Oświatowych

Data szkolenia: 28/03/2023
Czas trwania: 1 dzień szkoleniowy, 6 godzin (w godz. 09:00 – 15:00)
Miejsce: Hotel & Restauracja Biały Dwór, Podzamcze 36A, 82-500 Kwidzyn
Cena: 599 zł + VAT/osoba

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Liczba uczestników

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

Informacje o szkoleniu

Kontrola Zarządcza w Jednostkach Oświatowych

W myśl przepisów Ustawy o finansach publicznych każda placówka sektora jednostek publicznych oraz jej jednostki podległe- w tym szkoły, zobowiązane są do stosowania kontroli zarządczej, tj. działań zapewniających realizację celów i zadań jednostki w sposób:

  • zgodny z prawem,
  • terminowy,
  • efektywny i oszczędny.

Celem naszego szkolenia jest zdobycie wiedzy i kompetencji w zakresie merytorycznego i praktycznego przygotowania uczestników do realizacji obowiązków w ramach kontroli zarządczej, omówienie działań zgodnych z opracowaną dokumentacją oraz doskonalenie umiejętności praktycznego zastosowania procedur.

Szkolenie adresowane jest do: osób, które uczestniczą lub będą uczestniczyć w procesie kontroli zarządczej, w szczególności dyrektorów szkół, przedszkoli i żłobków, księgowych rozliczających placówki oświatowe w ramach Centrów Usług Wspólnych, Centrów Administracji Szkół itp.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Geneza kontroli zarządczej.
2. Istota kontroli zarządczej.
3. Ustawowa definicja kontroli zarządczej.
4. Osoby odpowiedzialne za realizację kontroli zarządczej.
5. Standardy kontroli zarządczej.
6. Środowisko wewnętrzne.
7. Cele i zarządzanie ryzykiem.
8. Mechanizmy kontroli.
9. Informacja i komunikacja.
10. Monitorowanie i ocena.
11. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
12. Wzory dokumentów.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:
- poznanie istoty kontroli zarządczej;
- zrozumienie jej założeń i zasad, w tym od strony praktycznej;
- poznanie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
- wypracowanie wzorów dokumentów regulujących kwestie kontroli zarządczej.

 

ROZWIŃ CAŁOŚĆ

Szkolenie poprowadzi

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, absolwent studiów MBA zarządzanie bezpieczeństwem, mgr politologii w specjalizacji ustrojowo-samorządowej, posiadająca podyplomowe wykształcenie wyższe w zakresie prawa Unii Europejskiej, Edukacji dla bezpieczeństwa, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz szereg kursów i szkoleń. Doświadczenie zawodowe zdobyła głównie pełniąc wieloletnią służbę cywilną w Policji przede wszystkim w pionie ochrony informacji niejawnych. Wieloletnie sprawowanie funkcji rzecznika dyscyplinarnego. Posiada również doświadczenie w pracy kuratora społecznego i mediacjach, pełniła funkcje członka zespołu realizacji działań w zakresie profilaktyki społecznej.

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Liczba uczestników

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

+48 607 057 017