Leadership i Zarządzanie Przez Cele
leadership szkolenie z zarządzania zespołem

Leadership i Zarządzanie przez Cele

Leadership i Zarządzanie przez Cele

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

Informacje o szkoleniu

LEADERSHIP I ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE

KORZYŚCI:

 • dostarczymy Uczestnikom obowiązkowej wiedzy w obszarze zdalnego zarządzania zespołem sprzedażowym,
 • pokażemy symulacje możliwych zastosowań w praktyce dobrych praktyk wypracowanych podczas szkolenia,
 • dostarczymy narzędzi, które pomogą uczestnikom odnaleźć się w tej trudnej rzeczywistości,
 • zbudujemy u Uczestników pewność siebie, co skutecznie wyeliminuje obawy o przyszłość,

PROGRAM SZKOLENIA

UPEWNIJ SIĘ, ŻE TWOI PRACOWNICY POTRAFIĄ PRACOWAĆ ON LINE

 • Czy potrafią posługiwać się sprzętem i oprogramowaniem
 • Czy potrafią planować swoją pracę w ciągu dnia
 • Od czego zależy efektywność pracy zdalnej w wykonaniu menedżera w dziale handlowym

SKUTECZNE PLANOWANIE PRACY: PODEJMOWANE WYBORY, DECYZJE, PLANOWANIE, PRIORYTETY, ALOKOWNANIE CZASU PRACY POD REALIZOWANE CELE

 • Sprawy pilne vs ważne, czyli „Macierz Eisenhower’a”
 • Nowy kształt krzywej wydajności intelektualnej REFA” w czasie pracy i zarządzania on line
 • Jakie są wybory i decyzje Menedżera zespołu sprzedażowego w obszarze zarządzania czasem?

UMIEJĘTNOŚĆ WERYFIKACJI ZADAŃ I CELÓW ORAZ ICH DELEGOWANIE I EGZEKWOWANIE

 • Analiza uwarunkowań i ograniczeń w procesie delegowania
 • Tworzenie celów dla zespołu.
 • Czy formuła tworzenia celów „smart” obecnie ma rację bytu?
 • Jak dzisiaj skutecznie delegować i egzekwować zadania?

WSPIERANIE I EGZEKWOWANIE W REALACJACH SZEF – PRACOWNIK

 • Zasady skutecznego monitorowania pracy
 • Motywacja pracowników - jak rozmawiać, jak udzielać informacji zwrotnej

KOMUNIKACJA MENEDŻERSKA – GŁÓWNE ZASADY:

 • Kontrakt między managerem a pracownikami
 • Elastyczna, czyli skuteczna Informacja Zwrotna
 • Przekazywanie trudnych decyzji – struktura i styl
 • Konstruktywna krytyka
 • Radzenie sobie z groźnymi plotkami i niepokojem w zespole
 • Metody produktywnego rozwiązywania konfliktów w zespole
 • Styl + jakość komunikacji menedżerskiej, a motywacja i zaangażowanie pracowników
 • Udzielanie feedbak’u
 • Pomoc i wsparcie udzielane pracownikom

POSTAWA LIDERA W ZESPOLE

 • Mentoring w zespole
 • Postawa lidera i dawanie dobrego przykładu – pozytywne przykłady z archiwum trenera (praktyka biznesu)
 • Zasady wzmacniania swojego autorytetu i zaufania w zespole
 • Kiedy ludzie pójdą za szefem w trudnym czasie?

SPRAWDZONE, SKUTECZNE ZASADY PROWADZENIE TELEKONFERENCJI ORAZ ROZMÓW 1:1

 • Przeszkody na jakie będziecie napotykać w obszarze komunikacji
 • Błędy popełniane przez menedżerów w obszarze komunikacji z zespołem
 • Tele-konferencje i rozmowy on line - Co taka forma komunikacja musi zawierać?

DOBRE RADY PRAKTYKÓW BIZNESU ROZPROSZONYMI ZARZĄDZAJĄCYCH ZESPOŁAMI SPRZEDAŻOWYMI

 • Jakie zazwyczaj błędy popełniają obecnie menedżerowie?
 • Od czego zależy skuteczność zarządzania zespołem?
 • Lista dobrych praktyk autorstwa praktyków biznesu do zastosowania od zaraz.

METOGOLOGIA PROJEKTU SZKOLENIOWEGO:

Szkolenie to ma charakter interaktywnych warsztatów, gdyż w procesie uczenia się oraz
zdobywania konkretnych umiejętności, w równym stopniu angażujemy wszystkich jego uczestników.

W czasie szkolenia będziemy pracować z uczestnikami, poruszając się w obszarach:

 • pozyskiwania i utrwalania wiedzy
 • zdobywania nowych umiejętności
 • rzeczywistej refleksji nad naszymi postawami, które są „matrycami” naszego sukcesu

Narzędzia/techniki szkoleniowe:

 • Case studies – opisy i analiza rzeczywistych sytuacji w zarządzaniu zespołem
 • Ćwiczenia symulacyjne - wdrażanie nowych umiejętności i praca na postawach
 • Analiza sytuacji zawodowych z archiwum uczestników
 • Analiza sytuacji zawodowych z archiwum uczestników
 • Dyskusje moderowane
 • Mini wykłady (w wymaganej ilości)
 • Filmy i prezentacje multimedialne
 • Ćwiczenia: indywidualne, w parach, w grupach
 • Testy – warto wiedzieć więcej na swój temat
 • Gry zespołowe, które bawią i uczą zarazem!
ROZWIŃ CAŁOŚĆ

Szkolenie poprowadzi

Praktyk biznesu, doświadczony menedżer. Przez szereg lat odpowiadał za budowanie oraz realizację strategii sprzedaży i osiąganie celów biznesowych. Od 16 lat doradza, szkoli i realizuje projekty rozwoju dla biznesu. Doświadczenie, praktyka biznesu, menedżera, doradcy, trenera i coacha pozwala mi trafnie diagnozować i zrozumieć problemy zespołów i organizacji oraz tworzyć dedykowane rozwiązania i narzędzia. Buduje efektywne organizacje dostosowane do strategicznych celów w warunkach ostrej konkurencji. Buduje od podstaw oraz kompleksowo wspieram organizacje sprzedażowe, dostarczając know how oraz narzędzia w takich obszarach jak: rekrutacja, efektywne zarządzanie, strategia, standardy sprzedaży, procesy sprzedażowe, KPI’s (Kluczowe Wskaźniki Efektywności) i kompetencje. Doradza Menedżerom w budowaniu organizacji sprzedażowych oraz przekształcaniu ich do poziomu wysokiej efektywności; Od 16 lat z sukcesem realizuje autorski program rozwojowy „Mistrzowska Robota”, podnoszący na wysoki poziom kompetencje menedżerskie wszystkich Menedżerów Produkcji od Brygadzistów do kadry Kierowniczej włącznie. Podnosi na wysoki poziom kompetencje, menedżerskie oraz skutecznie wdraża narzędzia zarządzania dedykowane dla 10-ciu kluczowych kompetencji menedżerskich, decydujących o sukcesach zespołów i organizacji; Opracowuje i wdraża zasady Nowoczesnej Kultury Zarządzania, obejmującej również różnice pokoleniowe wewnątrz zespołów; Standaryzuje pracę organizacji oraz buduje Modele Kompetencyjne; Jest mentorem dla dwóch pokoleń Menedżerów C-level odnoszących sukcesy w polskim biznesie.

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

+48 607 057 017