Negocjacje Dla Managerów Z Elementami Storytellingu.
sztuka negocjacji szkolenie

Negocjacje dla Managerów z Elementami Storytellingu

Negocjacje dla Managerów z Elementami Storytellingu

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

Informacje o szkoleniu

Negocjacje z Kop-em. Jak rozmawiać komunikatywnie, oryginalnie, przekonująco. 

Zakres merytoryczny spotkania opierać się będzie na koncepcji dotyczy perswazyjnej komunikacji opartej na storytellingu. Storytelling, czyli umiejętność wykorzystywania historii z życia prywatnego bądź zawodowego w przekazie biznesowym, negocjacjach, rozmowach sprzedażowych. Opowiedziana historia oddziałuje na całego człowieka i wielowymiarowo wpływa na rozmówcę: pobudza uwagę i zainteresowanie, wyzwala emocje, zmusza do myślenia, porusza wyobraźnię, a jej treść na długo przechowywana jest w pamięci oraz – to akcent końcowy – rozmówca czuje impuls do podjęcia działania.

Merytoryka zagadnienia jest zawarta w książce Marka Stączka „6 atutów storytellingu”, którą otrzyma każdy uczestnik szkolenia.

Co wyróżnia proponowane przez nas szkolenie?

Podczas spotkania uczestnicy angażowani są w opracowywanie, na podstawie poznanych metod, swoich indywidualnych wystąpień (praca w małych zespołach); dodatkowo biorą udział w sesji kreatywnej, której celem jest opracowanie bazy historii dopasowanych do ich realiów. Całość warsztatu wzbogacona jest prezentacją wystąpień opartych o storytelling.

Poszukiwanie komunikatywnych, oryginalnych oraz przekonujących historii, mających na celu podniesienie skuteczności podczas negocjacji z klientem.

 • Unikalny i skuteczny sposób prowadzenia negocjacji – dlaczego narracja jest skutecznym sposobem?
 • Kryteria dobrej historii i zasady przygotowywania argumentu do rozmowy.
 • Sesja kreatywna w oparciu o autorską technikę „Analiza i Synteza” – wymiana ciekawych i przekonujących historii, które odnoszą się do sytuacji zawodowych uczestników.
 • Praktyczny warsztat - jak skonstruować historię? (struktura, suspens, puenta).
 • Techniki retoryczne wspomagające oddziaływanie historii. Zastosowanie: kontrastu, metafory, łańcucha, cytatu.

PLAN SZKOLENIA

1. Idea storytellingu

 • Wystąpienia każdego z uczestników pt.: „Moja historia”.
 • Macierz dobrego argumentu w rozmowie „Przekonujące – Oryginalne”.
 • Nazwanie korzyści z zastosowania storytellingu w negocjacjach.
 • Elementy kształtujące dobre story – zasady opracowania historii.

2. Sztuka puentowania historii podczas negocjacji z klientem

 • Powtórzenie – sposób na wzmocnienie przesłania.
 • Kontrast – technika argumentowania w opozycji do mojej tezy.
 • Metafora – jak ująć i wyrazić sedno.
 • Łańcuch – jak pokazać zależności.
 • Aplikacja - dopracowanie własnej historii.

3. Sytuacje trudne w negocjacjach

 • Klasyfikacja sytuacji trudnych – macierz nt. „Uciążliwe – częstotliwe”.
 • Budowanie story do wybranych sytuacji trudnych – idea uchylania.
 • Typy historii nastawionych na przekonanie do danego rozwiązania.
 • Przygotowanie zestawu historii dotyczących pracy uczestników szkolenia.

4. „Szklany tunel” w myśleniu, czyli o sile złej rutyny w pracy z klientem

 • Styl pracy osoby przedsiębiorczej i proaktywnej (trzy tezy przeciw roszczeniowości).
 • Idea „szklanego tunelu” w myśleniu - metody przezwyciężania indywidualnych
 • Schematów myślowych.
 • Psychologiczna gra ‘tak, ale…’, czyli o zgubnym efekcie bujanego fotela.

5. Sześć typowych sytuacji konfliktowych w kontaktach z klientami – metody rozwiązywania

 • Algorytm pięciu kroków – co robić, gdy odpowiedzialność za sytuację konfliktową leży po mojej stronie?
 • Komunikacja nieinwazyjna – co robić, gdy odpowiedzialność za problem leży po stronie rozmówcy/klienta?
 • Atak personalny – co robić, gdy druga strona przekracza granice?
 • Impas – co zrobić, gdy druga strona chce zmienić warunki współpracy lub zerwać współpracę?
 • Skuteczna odmowa – jak bronić warunków firmy/zasad pracy zespołu, nie niszcząc relacji z innymi?
 • Pozyskanie do współpracy - co rozbić, gdy nasz rozmówca nam odmawia?

W ramach szkolenia zapewniamy:

Materiały szkoleniowe i piśmiennicze, Catering, w trakcie szkolenia przerwa kawowa ciągła, w standardzie stołu szwedzkiego, wykwalifikowaną kadrę trenerską.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma imienny certyfikat ukończenia szkolenia oraz książkę Marka Stączka „6 atutów storytellingu”.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia dedykowanego, według Państwa zapotrzebowania  w miejscu i czasie wskazanym przez Państwa. W razie zainteresowania ofertą indywidualną, prosimy o kontakt.

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą trenerską, posiadającą doświadczenie i kwalifikacje zawodowe do realizacji projektów szkoleniowych z różnorodnych zakresów. Ponadto wspieramy w organizacji szkoleń, eventów, konferencji, pomagamy w rekrutacji kadr, identyfikujemy możliwości pozyskania środków zewnętrznych. 

Program szkolenia realizowany jest na podstawie autorskiego programu Marka Stączka, EdisonTeam.pl

                                                               

ROZWIŃ CAŁOŚĆ

Szkolenie poprowadzi

Socjolog, trener i menedżer. Ukończył także Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną. Przez osiem lat pracował jako samodzielny menedżer w polskim oddziale międzynarodowego aliansu organizacji pozarządowych. W zakres jego obowiązków wchodziło tworzenie lokalnych struktur aliansu oraz koordynowanie ich działań. Odpowiadał również za organizowanie ogólnopolskich sympozjów tematycznych, paneli dyskusyjnych, debat oraz wykładów na wybrane zagadnienia. Prowadzi szkolenia z trzech obszarów: Komunikacja perswazyjna: prezentacja publiczna, autoprezentacja, storytelling, skuteczne techniki sprzedaży. Zarządzanie: umiejętności menedżerskie, zarządzanie konfliktem, techniki kreatywnego myślenia biznesie. Komunikacji interpersonalnej w kontaktach zawodowych. projektów unijnych, dokumentacji placówek oświatowych, medycznych, i wielu innych.

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

+48 607 057 017