Obsługa systemu e-Doręczenia
e-doręczenia seb team

Obsługa systemu e-Doręczenia

Obsługa systemu e-Doręczenia

Data szkolenia: 30/10/2023
Czas trwania: 1 dzień szkoleniowy, 5 godzin (w godz. 09:00 – 14:00)
Cena: 399 zł + VAT/osoba

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Liczba uczestników

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

Informacje o szkoleniu

OBSŁUGA SYSTEMU e-DORĘCZENIA

Celem szkolenia jest:

 • uzyskanie niezbędnej podstawy teoretycznej pomagających w prawidłowym stosowaniu ustawy o doręczeniach elektronicznych;
 • omówienie problematyki bazy adresów elektronicznych i przekształcania dokumentów elektronicznych w przesyłki listowne;
 • zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie obsługi systemu eDoręczenia.

Szkolenie kierowane jest do:

 • pracowników organów administracji rządowej i samorządowej,
 • wszyscy zainteresowani tematyką. informatyków w JST i jednostkach odległych;
 • osób chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu eDoręczeń..

PROGRAM SZKOLENIA

Cz. I – Teoria

1. Definicje ustawowe:

 • podmiot publiczny;
 • kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego;
 • operator wyznaczony;
 • publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego;
 • publiczna usługa hybrydowa;
 • przesłanki doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej,
 • wyłączenia adres do doręczeń elektronicznych.

2. Czego nie obejmuje ustawa o doręczeniach. Baza adresów elektronicznych.

 • Jakich rodzajów doręczeń nie obejmuje ustawa?
 • Baza adresów elektronicznych – co to?
 • Jakie skutki prawne wywołuje wpis do bazy.
  Obowiązek posiadania przez podmiot publiczny adresu do doręczeń elektronicznych.
 • Jedna skrytka do doręczeń w miejsce dwóch.
 • Co z firmami i obywatelami?
 • Zarządzanie skrzynką doręczeń.
 • Czy i jak można zrezygnować z rejestrowanego doręczenia elektronicznego?
 • Jakie są metody wpisu do bazy adresów elektronicznych?
 • Na jaki okres następuje wpis do bazy?

3. Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publiczna usługa hybrydowa

 • Jakie warunki należy spełnić?
 • Wymogi techniczne i organizacyjne.
 • Doręczenie korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
 • Usługi on- line.
 • Przekształcanie dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową – przesłanki, wady i zalety.
 • Jakie są opłaty za przekazywanie korespondencji?
 • Odpowiedzialność operatora wyznaczonego.
 • Wyszukiwanie w bazie adresów elektronicznych.

Cz. II – Praktyka

4. Obsługa skrzynki e-Doręczeń

 • interfejs programu;
 • obsługa skrzynki do e-Doręczeń;
 • zarządzanie skrzynkami do e- Doręczeń;
 • odbieranie wiadomości;
 • odpowiedź na wiadomość;
 • sortowanie wiadomości;
 • przeszukiwanie skrzynki;
 • wysyłanie wiadomości;
 • dodawanie załączników;
 • podgląd wiadomości;
 • budowa adresu do e-Doręczeń;
 • wyszukiwanie adresata wiadomości;
 • zapisywanie kopii roboczej;
 • kopie robocze;
 • usuwanie wiadomości.

5. Administrowanie systemem – Moduł Uprawnień

 • użytkownicy;
 • dodawanie użytkownika;
 • zarządzanie użytkownikiem;
 • usuwanie użytkownika role w systemie;
 • dodawanie ról;
 • usuwanie ról;
 • modyfikacja ról;
 • role: Właściciel, Administrator, Obserwator, Uprawniony – różnice, podobieństwa, uprawnienia ról;
 • zasoby – zarządzanie zasobami;
 • systemy – dodawanie systemu;
 • systemy – usuwanie i modyfikacja systemu.

6. Administrowanie systemem – Ustawienia

 • do czego jest potrzebny adres do powiadomień?
 • dodawanie adresu powiadomień;
 • zmiana adresu powiadomień.

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia;
 • wykwalifikowaną kadrę trenerską.

Dysponujemy profesjonalną kadrą trenerską, posiadającą doświadczenie i kwalifikacje zawodowe do realizacji projektów szkoleniowych z różnorodnych zakresów. Istnieje możliwość organizacji szkolenia dedykowanego z dowolnej tematyki, według Państwa zapotrzebowania oraz w miejscu i czasie wskazanym przez Państwa.

ROZWIŃ CAŁOŚĆ

Szkolenie poprowadzi

Trener, archiwista, inspektor ochrony danych, koordynator dostępności oraz audytor w jednym. Praktyk, nie teoretyk. Trener od 2013 mroku, na sali szkoleniowej spędził 7 954 godzin szkoleniowych, szkoląc łącznie ponad 11 tysięcy osób. Szkoli zarówno urzędy centralne, jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, jak też firmy sektora prywatnego. Prywatnie zafascynowany dostępnością (zwłaszcza cyfrową), a także fotograf, podróżnik i miłośnik architektury.

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Liczba uczestników

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

+48 607 057 017