Ochrona Danych Osobowych w Kadrach, Płacach i Księgowości
szkolenie rodo

Ochrona Danych Osobowych w Kadrach, Płacach i Księgowości (RODO)

Ochrona Danych Osobowych w Kadrach, Płacach i Księgowości (RODO)

Data szkolenia: 25/04/2023
Czas trwania: 1 dzień szkoleniowy, 6 godzin (w godz. 09:00 – 15:00)
Miejsce: Hotel & Restauracja Biały Dwór, Podzamcze 36 A, Kwidzyn
Cena: 599 zł + VAT/osoba

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Liczba uczestników

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

Informacje o szkoleniu

Ochrona Danych Osobowych w Kadrach, Płacach i Księgowości (RODO)

Regulacje dostosowujące polskie prawo do wymagań unijnych (tzw. RODO) weszły w życie 04.05.2019 r., jednak do tej pory temat ochrony danych osobowych, tego co można, co powinno się a co jest absolutnie niedopuszczalne jest w wielu kwestiach skomplikowane i podlegające interpretacji. Celem naszego szkolenia jest przekazanie aktualnych informacji z zakresu ochrony danych osobowych, a także usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy na ten temat wraz z rozwianiem Państwa wątpliwości.

Szkolenie adresowane jest do: pracowników działów kadr, płac i księgowości, HR.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Regulacje prawne z zakresu ochrony danych osobowych:

 • RODO,
 • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 • ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Zakres zmian mających znaczenie w zakresie kadr i płac w zakładzie pracy:

 • zmiana w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy,
 • zmiana w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 • w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zmiany w przepisach sektorowych.

3. Obowiązki administratorów danych oraz podmiotów przetwarzających dane osobowe:

 • rejestrowanie czynności przetwarzania,
 • ocena skutków przetwarzania danych,
 • projektowanie ochrony danych osobowych, obowiązek usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawa osoby, której dane dotyczą,
 • obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych.

4. Obowiązki informacyjne administratora danych – jako jeden z aspektów zagrożonych sankcją administracyjną – kary grzywny.

5. Próba znalezienia odpowiedzi na pytania z zakresu ochrony danych osobowych w kadrach, płacach i księgowości:

 • powołać, czy nie powołać administratora bezpieczeństwa informacji,
 • możliwość poszerzenia zbieranych przez pracodawcę danych osobowych kandydata do pracy (profilowanie, monitoring),
 • kserowanie dokumentów pracowników i kandydatów do pracy, postępowanie z CV kandydatów do pracy (w trakcie naboru, jak również składanych poza konkursami),
 • sposoby i metody ewidencjonowania czasu pracy zgodne z RODO,
 • dane osobowe w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (granice zbierania danych osobowych).

6. Inspektor ochrony danych (obecnie ABI): wyznaczenie Inspektora ochrony danych, wymagania dla kandydatów na stanowisko Inspektora ochrony danych osobowych, podstawy zatrudnienia Inspektora ochrony danych osobowych i gwarancje trwałości stosunku prawnego.
7. Zadania inspektora ochrony danych: informowanie osób o obowiązkach wynikających z przepisów prawa, nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa w miejscu przetwarzania, współpraca z organem nadzorczym, konsultacje w zakresie oceny skutków dla ochrony danych.
8. Praktyczne problemy – dyskusja.

ROZWIŃ CAŁOŚĆ

Szkolenie poprowadzi

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, absolwent studiów MBA zarządzanie bezpieczeństwem, mgr politologii w specjalizacji ustrojowo-samorządowej, posiadająca podyplomowe wykształcenie wyższe w zakresie prawa Unii Europejskiej, Edukacji dla bezpieczeństwa, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz szereg kursów i szkoleń. Doświadczenie zawodowe zdobyła głównie pełniąc wieloletnią służbę cywilną w Policji przede wszystkim w pionie ochrony informacji niejawnych. Wieloletnie sprawowanie funkcji rzecznika dyscyplinarnego. Posiada również doświadczenie w pracy kuratora społecznego i mediacjach, pełniła funkcje członka zespołu realizacji działań w zakresie profilaktyki społecznej.

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Liczba uczestników

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

+48 607 057 017