Pierwsza pomoc przedmedyczna
Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

Informacje o szkoleniu

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Szkolenie kierowane jest do:

 • pracowników firm, urzędów itd., wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy;
 • nauczycieli, wychowawców, opiekunów i innych pracowników placówek oświatowych;
 • pilotów i opiekunów na wycieczkach i koloniach;
 • przewodników turystycznych;
 • trenerów i nauczycieli sportu;
 • wszystkich osób chcących podnieść swoje kompetencje z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego ratowania życia w najbardziej typowych sytuacjach życia codziennego.

Pierwsze cztery minuty są najważniejsze w ratowaniu życia i zdrowia poszkodowanych im szybsza i sprawniejsza pomoc tym większe szanse na przeżycia i zminimalizowanie negatywnych skutków nieszczęśliwych wypadków.

PLAN SZKOLENIA:

 • Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy.
 • Łańcuch ratunkowy.
 • Zasady bezpieczeństwa podczas udzielania pierwszej pomocy.
 • Ocena stanu poszkodowanego.
 • Zaopatrywanie ran, złamań oraz innych urazów.
 • Zabezpieczenia miejsca wypadku i pierwszej pomocy ofiarom wypadków.
 • Prawidłowe wezwanie pomocy.
 • Rozpoznawanie stanów bezpośredniego zagrożenia życia tj. atak epilepsji, zadławienie, omdlenie, udar mózgu, zawał serca oraz zatrzymanie akcji serca.
 • Ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.
 • Ocena stanu poszkodowanego pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia.
 • Resuscytacja osób dorosłych i dzieci.
 • Resuscytacja krążeniowo oddechowa z użyciem automatycznego defibrylatora AED.
 • Wywiad.
 • Ewakuacja.

W trakcie ćwiczeń odbywają się ćwiczenia praktyczne z zakresu:

 • Zabezpieczenie stanów zagrożenia życia.
 • Zabezpieczanie i opatrywanie ran i urazów.
 • Resuscytacja z podziałem na kategorie wiekowe.
 • Użycie automatycznego defibrylatora AED.

Do ćwiczeń używamy fantomów dziecka i dorosłego. Ćwiczenia odbywają się w grupach.

W ramach szkolenia zapewniamy: materiały szkoleniowe i piśmiennicze, wykwalifikowaną kadrę trenerską, certyfikat ukończenia szkolenia.

Wspieramy naszych Klientów w organizacji szkoleń, eventów, konferencji, pomagamy w rekrutacji kadr, identyfikujemy możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

ROZWIŃ CAŁOŚĆ

Szkolenie poprowadzi

Ratownik medyczny, wykładowca kursu doskonalącego dla ratowników i dyspozytorów medycznych, ukończył Medyczne Studium Zawodowe w Elblągu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z Pierwszej Pomocy. Ukończył liczne kursy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Posiada certyfikaty z zakresu EPLS, PHTLS, TEMS.

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

+48 607 057 017