Platforma ePUAP2 -Jej Miejsce w Obiegu Dokumentów w Urzędzie
praca zdalna

Platforma ePUAP2 i Jej Miejsce w Obiegu Dokumentów w Urzędzie

Platforma ePUAP2 i Jej Miejsce w Obiegu Dokumentów w Urzędzie

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

Informacje o szkoleniu

PLATFROMA ePUAP2 - JEJ MIEJSCE W OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE

Szkolenie w formie praktycznych warsztatów ma na celu nauczyć pracowników urzędów obsługi Platformy ePUAP2 oraz podnieść kompetencje osób już obsługujących ten system. W dobie coraz większej informatyzacji społeczeństwa oraz obecnej pracowników obecnej Nsytuacji w jakiej znalazły się urzędy kompetentna obsługa Platformy jest niezbędna w celu sprawniejszego i szybszego załatwiania wielu spraw urzędowych oraz wniosków wpływających od obywateli. Szkolenie ma również na celu wskazać sposoby rozwiązywania problemów z jakimi możemy się spotkać w trakcie obsługi Platformy ePUAP2.

Szkolenie kierowane jest do:

 • pracowników instytucji publicznych obsługujących interesantów;
 • osób obsługujących Platformę ePUAP2;
 • osób przygotowujących się do przejęcia platformy.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Obowiązki podmiotów realizujących zadania publiczne- podstawa prawna:

 • doręczanie dokumentów elektronicznych – w jakich sytuacjach ma zastosowanie poczta elektroniczna, a w jakich elektroniczna skrzynka podawcza;
 • zakres niezbędnych informacji do opublikowania na stronach podmiotowych Biuletynów Informacji Publicznej;
 • kiedy stosujemy podpis kwalifikowany;
 • sporządzanie pism w formie dokumentów elektronicznych;
 • sporządzanie kopii pism otrzymanych w postaci elektronicznej;
 • wymiana dokumentów pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne.

II. ePUAP2 – platforma w praktyce:

 • widok ekranu spraw i opis sprawy;
 • podział na dwie strefy i funkcjonalności z nim związane;
 • opis zdarzenia i spraw z nim związanych;
 • ePUAP2 – bezpłatna skrzynka podawcza;
 • odbieranie dokumentów;
 • tworzenie, wypełnianie i podpisywanie nowego dokumentu;
 • Profil Zaufany (Uzyskanie, podpisywanie, zarządzanie, unieważnianie);
 • załączanie dokumentów ze dysku i lokalnego składu;
 • wysyłanie dokumentów;
 • przenoszenie dokumentów między skrytkami;
 • przekazywanie dokumentów wg właściwości;
 • sporządzanie kopii roboczej;
 • przeglądanie raportów;
 • sposoby identyfikacji użytkowników systemów teleinformatycznych (podpis elektroniczny, podpis zaufany);
 • wysyłanie dokumentów do osób prywatnych oraz firm, kancelarii komorniczych i innych jednostek nie posiadających konta instytucji.

III. ESP- Operacje na składzie:

 • ustawienia i zarządzanie składem;
 • tworzenie nowego składu;
 • usuwanie i eksport składu;
 • przypinanie, usuwanie skrytki w składzie;
 • ustawianie powiadomień z poziomu składu;
 • ustalanie preferowanych składów.

IV. ePUAP2 – Panel „Zarządzanie” :

1. Wysyłanie zaproszeń do organizacji:

 • konto „Gość”, a „Administrator”- różnice;
 • nadawanie uprawnień Gościa i Administratora w systemie;
 • zaproszenie do organizacji osoby posiadającej konto na EPUAP2 i nie posiadającej konta.

2. Zmiana uprawnień z poziomu zakładki „Uprawnienia” (nadawanie i odbieranie uprawnień Gościa i Administratora).

V. Panel „Administrowanie” (W związku z ochroną danych osobowych, ten moduł realizowany jest tylko w formie nagrania):

 • konfiguracja skrytek (ESP, Domyślna oraz pozostałe);
 • konfiguracja zakładek: „Ogólne”, „Tryb pracy”, „Powiadomienia”, „Ustawienia szczegółowe”, „Ustawienia transmisji”, „Schematy i reguły”.

Termin szkolenia: Do ustalenia z Zamawiającym
Miejsce realizacji szkolenia: w siedzibie u Zamawiającego
Czas trwania szkolenia: 5 godzin (09.00-14.00)

ROZWIŃ CAŁOŚĆ

Szkolenie poprowadzi

Trener, archiwista, inspektor ochrony danych, koordynator dostępności oraz audytor w jednym. Praktyk, nie teoretyk. Trener od 2013 roku, na sali szkoleniowej spędził 7 954 godzin szkoleniowych, szkoląc łącznie ponad 11 tysięcy osób. Szkoli zarówno urzędy centralne, jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, jak też firmy sektora prywatnego. Prywatnie zafascynowany dostępnością (zwłaszcza cyfrową), a także fotograf, podróżnik i miłośnik architektury.

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

+48 607 057 017