Platforma ePUAP2 oraz Podpis Zaufany i Podpis Elektroniczny
szkolenie z epuap2 i podpisów

Platforma ePUAP2 oraz Podpis Zaufany i Podpis Elektroniczny w Pracy Urzędu

Platforma ePUAP2 oraz Podpis Zaufany i Podpis Elektroniczny w Pracy Urzędu

Data szkolenia: 07/06/2023
Czas trwania: 1 dzień szkoleniowy, 6 godzin (w godz. 09:00 – 15:00)
Miejsce: Hotel & Restauracja Biały Dwór, Podzamcze 36 A, Kwidzyn
Cena: 599 zł + VAT/osoba

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Liczba uczestników

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

Informacje o szkoleniu

Platforma ePUAP2 oraz Podpis Zaufany i Podpis Elektroniczny w Pracy Urzędu

Celem szkolenia jest:

 • zapoznanie się z rodzajami podpisu elektronicznego i prawidłowością ich składania na dokumencie,
 • nabycie umiejętności prawidłowej weryfikacji podpisów złożonych na dokumencie;
 • zapoznanie się z obsługą platformy ePUAP2;
 • zdobycie wiedzy jak postępować gdy pojawia się informacja o podpisie nieprawidłowym, nieważnym oraz o braku możliwości weryfikacji.

Szkolenie kierowane jest do:

 • pracowników sekretariatów, kancelarii, referatów;
 • osób obsługujących Platformę ePUAP2 lub przygotowujących się do jej przejęcia;
 • osób decyzyjnych w JST i ich jednostkach podległych;
 • pracowników posługujących się podpisem elektronicznym lub pracujących w systemach EZD, SOD, EPUAP2;
  informatyków w JST i jednostkach podległych.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Obowiązki podmiotów realizujących zadania publiczne- podstawa prawna:

 • doręczanie dokumentów elektronicznych – w jakich sytuacjach ma zastosowanie poczta elektroniczna, a w jakich elektroniczna skrzynka podawcza;
 • zakres niezbędnych informacji do opublikowania na stronach podmiotowych Biuletynów Informacji Publicznej;
 • kiedy stosujemy podpis kwalifikowany;
 • sporządzanie pism w formie dokumentów elektronicznych;
 • sporządzanie kopii pism otrzymanych w postaci elektronicznej;
 • wymiana dokumentów pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne.

2. ePUAP2 – platforma w praktyce:

 • widok ekranu spraw i opis sprawy;
 • podział na dwie strefy i funkcjonalności z nim związane;
 • opis zdarzenia i spraw z nim związanych;
 • ePUAP2 – bezpłatna skrzynka podawcza;
 • odbieranie dokumentów;
 • tworzenie, wypełnianie i podpisywanie nowego dokumentu;
 • profil zaufany (uzyskanie, podpisywanie, zarządzanie, unieważnianie);
 • załączanie dokumentów ze dysku i lokalnego składu;
 • wysyłanie dokumentów;
 • przenoszenie dokumentów między skrytkami;
 • przekazywanie dokumentów wg właściwości;
 • sporządzanie kopii roboczej;
 • przeglądanie raportów;
 • sposoby identyfikacji użytkowników systemów teleinformatycznych (podpis elektroniczny, podpis zaufany);
 • wysyłanie dokumentów do osób prywatnych oraz firm, kancelarii komorniczych i innych jednostek nie posiadających konta instytucji.

3. ESP- operacje na składzie:

 • ustawienia i zarządzanie składem;
 • tworzenie nowego składu;
 • usuwanie i eksport składu;
 • przypinanie, usuwanie skrytki w składzie;
 • ustawianie powiadomień z poziomu składu;
 • ustalanie preferowanych składów.

4. ePUAP2 – Panel „Zarządzanie”:
1) Wysyłanie zaproszeń do organizacji

 • konto „Gość” a „Administrator” – różnice;
 • nadawanie uprawnień Gościa i Administratora w systemie;
 • zaproszenie do organizacji osoby posiadającej konto na EPUAP2 i nie posiadającej konta.

2) Zmiana uprawnień z poziomu zakładki „Uprawnienia” (Nadawanie i odbieranie uprawnień Gościa i Administratora).

5. Panel „Administrowanie” (W związku z ochroną danych osobowych, ten moduł realizowany jest tylko w formie nagrania):

 • konfiguracja skrytek (ESP, Domyślna oraz pozostałe);
 • konfiguracja zakładek: „Ogólne”, „Tryb pracy”, „Powiadomienia”, „Ustawienia szczegółowe”, „Ustawienia transmisji”, „Schematy i reguły”.

6. Podpisywanie dokumentów i weryfikacja poprawności podpisów:

 • podpisywanie dokumentów podpisem kwalifikowanym;
 • podpisywanie dokumentów podpisem kwalifikowanym w plikach formatu PDF;
 • zastosowanie kwalifikowanej pieczęci elektronicznej;
 • warianty podpisu;
 • podpis wewnętrzny i zewnętrzny – zastosowanie, teoria i praktyka;
 • podpisywanie wielu dokumentów;
 • weryfikacja podpisu – sposoby;
 • negatywna weryfikacja podpisu- sposób postepowania, skutki;
 • brak możliwości weryfikacji podpisu- sposób postępowania, skutki;
 • podpisywanie dokumentów na platformie;
 • weryfikacja dokumentów;
 • podpisywanie Podpisem Zaufanym;
 • weryfikacja Podpisu Zaufanego;
 • przedłużanie ważności i unieważnianie Podpisu Zaufanego;
 • pełnienie roli punktu potwierdzającego Podpisy Zaufane.

7. Przykłady zastosowania podpisu w praktyce.

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe;
 • przerwy kawowe;
 • catering;
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia;
 • wykwalifikowaną kadrę trenerską.

Dysponujemy profesjonalną kadrą trenerską, posiadającą doświadczenie i kwalifikacje zawodowe do realizacji projektów szkoleniowych z różnorodnych zakresów. Istnieje możliwość organizacji szkolenia dedykowanego z dowolnej tematyki, według Państwa zapotrzebowania oraz w miejscu i czasie wskazanym przez Państwa.

ROZWIŃ CAŁOŚĆ

Szkolenie poprowadzi

Trener, archiwista, inspektor ochrony danych, koordynator dostępności oraz audytor w jednym. Praktyk, nie teoretyk. Trener od 2013 roku, na sali szkoleniowej spędził 7 954 godzin szkoleniowych, szkoląc łącznie ponad 11 tysięcy osób. Szkoli zarówno urzędy centralne, jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, jak też firmy sektora prywatnego. Prywatnie zafascynowany dostępnością (zwłaszcza cyfrową), a także fotograf, podróżnik i miłośnik architektury.

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Liczba uczestników

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

+48 607 057 017