Polski Ład, Rozliczenia Pracownicze Kompendium Zmian
Polski Ład, Rozliczenia Pracownicze Kompendium Zmian

Polski Ład, Rozliczenia Pracownicze Kompendium Zmian

Polski Ład, Rozliczenia Pracownicze Kompendium Zmian

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

Informacje o szkoleniu

Tzw. Ustawa "Polski Ład" została podpisana przez Prezydenta. Wprowadza ona szerokie zmiany w obszarze podatków i ubezpieczeń, a co za tym idzie zmiany w zakresie rozliczania wynagrodzeń. Na co zwrócić szczególną uwagę i jak przygotować się na zmiany dowiedzą się Państwo na szkoleniu.

Szkolenie ma na celu  przygotowanie Uczestników na zmiany, które wprowadza Polski Ład w zakresie rozliczania wynagrodzeń w 2022 r. Szkolenie dedykowane dla pracowników: firm, administracji, placówek oświatowych, placówek medycznych, działów kadr, płac, osób które zarządzają organizacjami, pracują w działach HR.

Korzyścią dla uczestników jest

 • zdobycie wiedzy na temat nadchodzących zmian w zakresie rozliczania wynagrodzeń;
 • liczne przykłady listy płac  powiązane z rozliczeniem rocznym.

Program szkolenia:

 1. Nowa skala podatkowa i zmiany z nią związane ;
 2. Podniesienie kwoty wolnej i pierwszego progu skali podatkowej;
 3. Zmiany informacji PIT-11 za 2022 r;
 4. Zmiany treści listy płac od 2022 r;
 5. Rozszerzenie „zerowego” PIT o nowe grupy;
 6. Wspólne rozliczenie małżonków na nowych zasadach;
 7. Nowe ulgi dla Pracowników i Zleceniobiorców od 2022 r;
 8. Ulga dla „klasy średniej”  i jej stosowanie, limity, objaśnienia i przykłady;
  • roczne przychody a prawo do ulgi - algorytm stosowania ulgi w rozliczeniu rocznym;
  • miesięczne przychody a prawo do ulgi algorytm stosowania ulgi przez pracodawców ;
 9. Zmiany dotyczące ulg na dzieci;
 10. Ulga na powrót;
 11. Ulga dla pracujących w wieku emerytalnym;
 12. Kalkulacja wynagrodzeń pracowniczych na „Listach Płac” z zastosowaniem nowych ulg;
  • nowe ulgi i ich wpływ na wynagrodzenie „netto” pracownika;
  • ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek;
  • kto skorzysta a kto straci ?
 13. Nowe zwolnienia z podatku- rozszerzony katalog zwolnień podatkowych.
  • odsetki od przychodów zwolnionych z podatku
  • przychody podatników którzy przenieśli rezydencję podatkową do Polski;
  • stypendia, nagrody i inne środki otrzymywane od określonych podmiotów;
 14. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne - nowe zasady:
  • rozszerzenie kręgu osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu;
  • obowiązkowa składka zdrowotna dla członków zarządu i prokurenci;
  • składka zdrowotna od przychodów pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnieni;
 15. Składka zdrowotna przedsiębiorców (w tym samozatrudnionych):
  • przekazywanie do ZUS informacji o zastosowanych formach opodatkowania;
  • minimalna podstawa wymiaru;
  • dochód jako podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej;
  • ograniczenie składki do wysokości zaliczki na podatek;
  • miesięczne lub roczne rozliczenie składki;
  • zasady zwrotu przez ZUS kwoty składki;
  • prowadzenie więcej niż jednej działalności;
 16. Nielegalne zatrudnianie i  przeciwdziałanie "szarej strefie" w polskim ładzie;
  • definicja;
  • konsekwencje dla pracodawcy  zatrudniającego nielegalnie – wysokość składek na ubezpieczenia społeczne w razie zatrudnienia pracownika „na czarno”;
  • przychody uzyskiwane przez nielegalnie zatrudnionych którzy uzyskują część wynagrodzenia poza listą płac;
  • przepisy dot. nielegalnego zatrudnienia w zastosowaniu ZUS do umów cywilnych;
  • pracownik - konsekwencje, korzyści oraz wyłączenie z odpowiedzialności;
 17. Nowe zasady rozliczeń za auto służbowe;

ROZWIŃ CAŁOŚĆ

Szkolenie poprowadzi

Ekspert prawa pracy z 20-letnim doświadczeniem, prowadzi działalność konsultingowo – szkoleniową w zakresie „twardego HR”. W latach 2001-2018 pracownik Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi. Specjalizuje się w problematyce prawnej ochrony pracy, doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji. Wieloletni wykładowca na studiach magisterskich realizowanych w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku oraz Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni.

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

+48 607 057 017