Procedury Rozpatrywania Wniosków o Stypendium Socjalne oraz Kwalifikowalność Wydatków - Praktyczne Wskazówki
Pomoc Stypendialna – Procedury Rozpatrywania Wniosków o Stypendium Socjalne oraz Kwalifikowalność Wydatków – Praktyczne Wskazówki

Pomoc Stypendialna – Procedury Rozpatrywania Wniosków o Stypendium Socjalne oraz Kwalifikowalność Wydatków – Praktyczne Wskazówki

Pomoc Stypendialna – Procedury Rozpatrywania Wniosków o Stypendium Socjalne oraz Kwalifikowalność Wydatków – Praktyczne Wskazówki

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

Informacje o szkoleniu

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Przesłanki przyznania pomocy stypendialnej, okoliczności w jakich może być wydana decyzja negatywna.
 • Dochód uprawniający do otrzymania stypendium – zasady ustalania dochodu na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 • Nowe kryteria dochodowe oraz nowe źródła dochodów odliczane w ustawie o pomocy społecznej;
 • Dokumentowanie dochodu – dowód z zaświadczenia lub z oświadczenia, wymogi składanych oświadczeń.
 • Strona postępowania dotyczącego uzyskania stypendium – uczeń czy rodzic, kto jest adresatem decyzji i osobą uprawnioną
 • Wszczęcie postępowania w sprawie przyznania pomocy stypendialnej oraz terminy składania wniosków.
 • Formy przyznawania stypendium oraz okoliczności wpływające na wysokość stypendium.
 • Warunki niezbędne do przyznania pomocy stypendialnej obywatelom Ukrainy objętych na terenie RP ochroną czasową, niezbędne dokumenty, skład rodziny, ustalanie dochodu, wniosek opiekuna tymczasowego.
 •  Formy przyznawania stypendium.
 •  Weryfikacja prawa do pomocy stypendialnej – cofnięcie i wstrzymanie prawa do stypendium szkolnego, czy iw jakich okolicznościach można stwierdzić wygaśnięcie prawa do pomocy stypendialnej

Na koszt usługi szkoleniowej składają się:

 • materiały szkoleniowe;
 • materiały piśmiennicze;
 • wykwalifikowana kadra trenerska;
 • przerwy kawowe;
 • catering.

Organizator zastrzega możliwość zmiany niniejszego programu szkolenia, w przypadku zmiany przepisów. Program szkolenia może ulec zmianie w oparciu o najnowsze aktualizacje przepisów.

ROZWIŃ CAŁOŚĆ

Szkolenie poprowadzi

Prawnik z 40 letnim stażem pracy w administracji, w tym przez ostatnie dwadzieścia lat w SKO w Elblągu, w tym dziesięć lat piastująca stanowisko Prezesa Kolegium. Doświadczony Trener prowadząca szkolenia o charakterze otwartym a także szkolenia zamknięte z zakresu prawa administracyjnego oraz procedury administracyjnej, w szczególności zaś ustawy o pomocy społecznej, oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Współpracująca z licznymi samorządami na terenie całego kraju.

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

+48 607 057 017