Pozyskiwanie środków z funduszy publicznych
Pozyskiwanie Środków z Funduszy Publicznych, w Tym Pisanie Wniosków

Pozyskiwanie Środków z Funduszy Publicznych, w Tym Pisanie Wniosków

Pozyskiwanie Środków z Funduszy Publicznych, w Tym Pisanie Wniosków

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

Informacje o szkoleniu

Pozyskiwanie środków z funduszy publicznych, w tym pisanie wniosków.

Na szkoleniu dowiesz się, jakie są dostępne możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich, wraz z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi wypełniania dokumentacji oraz wskazaniem dobrych praktyk.

PLAN SZKOLENIA:

 1. Wprowadzenie do tematyki Funduszy Unijnych – rodzaje, podział, programy operacyjne, najważniejsze pojęcia.
 2. Ogólne zasady przygotowania projektu.
 3. Kwalifikowalność wydatków.
 4. Budżet projektu wraz z analizą źródeł finansowania.
 5. Zarządzanie projektami unijnymi, obieg dokumentów w projekcie.
 6. Przedstawienie ścieżki aplikowania o wsparcie – poszczególne etapy.
 7. Źródła informacji o funduszach europejskich.
 8. Wypełnianie wniosku- na przykładzie wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, wraz z przykładowym biznesplanem:
 9. Identyfikacja potrzeb, definiowanie celu
 10. Wskaźniki produktu i rezultatu
 11. Uzasadnienie potrzeby realizacji
 12. Harmonogram działań.
 13. Konstruowanie budżetu projektu.
 14. Analiza założeń finansowych, przychodów i kosztów inwestycji.
 15. Promocja projektu unijnego.
 16. Monitorowanie, raportowanie i ewaluacja projektu.
 17. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji.
 18. Omówienie najczęściej popełnianych błędów.

W ramach szkolenia zapewniamy: materiały szkoleniowe i piśmiennicze, wykwalifikowaną kadrę trenerską.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą trenerską, posiadającą doświadczenie i kwalifikacje zawodowe do realizacji projektów szkoleniowych z różnorodnych zakresów. Ponadto wspieramy w organizacji szkoleń, eventów, konferencji, pomagamy w rekrutacji kadr, identyfikujemy możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

ROZWIŃ CAŁOŚĆ

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

+48 607 057 017