Problemy Wychowawcze w szkole. Jak Wspierać Młodzież w Trudnych Sytuacjach.
Problemy Wychowawcze w Szkole. Jak Wspierać Młodzież w Trudnych Sytuacjach.

Problemy Wychowawcze w Szkole. Jak Wspierać Młodzież w Trudnych Sytuacjach.

Problemy Wychowawcze w Szkole. Jak Wspierać Młodzież w Trudnych Sytuacjach.

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

Informacje o szkoleniu

Zakres trudności wychowawczych jest niezwykle szeroki, różny jest też stopień ich nasilenia i trwałości. Niektóre trudności ujawniają się bardzo wcześnie i dziecko od najmłodszego wieku sprawia kłopoty rodzicom swym zachowaniem, w innych przypadkach trudności wzmagają się dopiero w wieku szkolnym lub w okresie dorastania.

CEL SZKOLENIA:

Zapoznanie nauczycieli z zagadnieniem trudności wychowawczych, sposobami wspierania oraz z formami i metodami pracy z uczniami oraz ich rodzicami w trudnych sytuacjach.

PLAN SZKOLENIA:

  1. Charakterystyka wieku dojrzewania- kryzysy normatywne i nienormatywne.
  2. Problemy wychowawcze młodzieży– charakterystyka.
  3. Charakterystyczne aspekty komunikowania się z młodzieżą.
  4. Sposoby wspierania młodzieży – podstawowe elementy pomocy psychologicznej.
  5. Diagnoza sytuacji psychologicznej rodzica. Diagnoza sytuacji rodzinnej.
  6. Przeprowadzenie rozmowy w oparciu o diagnozę sytuacji psychologicznej rodzica oraz sytuacji rodzinnej.

W ramach szkolenia zapewniamy: materiały szkoleniowe – prezentację, wykwalifikowaną kadrę trenerską. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Informujemy, że w naszej ofercie posiadamy możliwość dostosowania szkoleń do indywidualnych potrzeb Klientów.

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą trenerską, posiadającą doświadczenie i kwalifikacje zawodowe do realizacji projektów szkoleniowych z różnorodnych zakresów. Ponadto wspieramy w organizacji szkoleń, eventów, konferencji, pomagamy w rekrutacji kadr, identyfikujemy możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

ROZWIŃ CAŁOŚĆ

Szkolenie poprowadzi

Psycholog, Psychoonkolog, trener umiejętności miękkich. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu różnych obszarów psychologii, psychoedukacji oraz kompetencji miękkich dla dorosłych i młodzieży. W swojej pracy wykorzystuję metody integrujące różne nurty psychologii, dopasowując technikę pracy indywidualnie do pacjenta. Na co dzień pracuję z osobami w kryzysie emocjonalnym, borykającymi się z zaburzeniami lękowymi, nerwicą, stanami depresyjnymi oraz wszelkimi trudnościami w życiu osobistym i zawodowym.

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

+48 607 057 017