Radzenie Sobie Ze Stresem
stres szkolenie

Radzenie Sobie ze Stresem

Radzenie Sobie ze Stresem

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

Informacje o szkoleniu

Szkolenie ma na celu rozwoju kompetencji w zakresie budowania i wzmacniania swojej odporności psychicznej oraz świadomego zarządzania reakcjami stresowymi i emocjami w sytuacjach trudnych.
Uczestnik po szkoleniu:

  • pozna narzędzia i metody budujące oraz wzmacniające odporność psychiczną oraz pozwalające świadomie zarządzać reakcjami stresowymi i budować poczucie kontroli nad emocjami,
  • nauczy się wykorzystania metod poznawczych do zmiany blokujących przekonań,
  • będzie miał świadomość, jak duży wpływ ma wybór reakcji stresowej w sytuacjach potencjalnie trudnych,
  • zrozumie znaczenie empatii i dojrzałości emocjonalnej w procesie zarządzania sytuacjami trudnymi,
  • uświadomienie sobie korzyści dla zdrowia psychicznego i fizycznego z przyjmowania postawy pozytywnego nastawienia do stresu,
  • pozna ćwiczenia i techniki relaksacyjne, przydatne w walce ze stresem w życiu osobistym, i zawodowym.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Czym jest stres ?
2. Przyczyny stresu?
3. Przebieg reakcji stresowej oraz konsekwencje stresu.
4. Sposoby radzenia sobie ze stresem - odporność psychiczna.
5. Metody oraz narzędzia wzmacniania odporności psychicznej oraz wspomagające zarządzanie emocjami i reakcjami na stres w sytuacjach potencjalnie trudnych.
6. Czym jest dojrzałość oraz inteligencja emocjonalna i jak ją wykorzystać na co dzień?
7. Work-life balance, czyli równowagi praca-życie.
8. Praca z ciałem i umysłem jako metody pomagające w zarządzaniu sytuacją stresogenną.
9. Zarządzanie stresem w organizacji.
10. Podsumowanie, wnioski.

ROZWIŃ CAŁOŚĆ

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

+48 607 057 017