Rola Nauczyciela w Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie
Rola Nauczyciela w Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie

Rola Nauczyciela w Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie

Rola Nauczyciela w Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

Informacje o szkoleniu

Rola Nauczyciela w Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie

Szkolenie kierowane jest do:

  • nauczycieli;
  • dyrektorów szkół;
  • pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej;
  • członków Zespołów Interdyscyplinarnych.

PLAN SZKOLENIA

1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2. Definicje ustawowe.
3. Gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4. Katalog aktów prawnych stosowanych w ramach systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
5. Omówienie zasad funkcjonowania grup roboczych.
6. Zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
7. Zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie wraz z omówieniem katalogu środków stosowanych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.
8. Odpowiedzialność nauczycieli dotycząca zakładania Niebieskiej Karty.
9. Konsekwencje wynikające z zaniechania wszczęcia postępowania procedury Niebieskiej Karty.
10. Prawna i etyczna odpowiedzialność nauczyciela.
11. Praca nauczycieli w zespole dotycząca diagnozy sytuacji w rodzinach.

Czas trwania szkolenia: 2,5 h
Termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia z Zamawiającym
Koszt szkolenia: wyceniane indywidualnie

 

ROZWIŃ CAŁOŚĆ

Szkolenie poprowadzi

Radca prawny, wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, mediator, szkoleniowiec, specjalista prawa rodzinnego oraz prawa karnego w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, prawnik Ośrodków Interwencji Kryzysowej i punktów pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, kurator małoletnich osób pokrzywdzonych przestępstwem, absolwent Międzynarodowego Kursu Praw Człowieka. Prowadzi indywidualną praktykę prawniczą w Kwidzynie.

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

+48 607 057 017