Rozwój Seksualny Dzieci i Młodzieży
Rozwój Seksualny Dzieci i Młodzieży

Rozwój Seksualny Dzieci i Młodzieży

Rozwój Seksualny Dzieci i Młodzieży

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

Informacje o szkoleniu

Rozwój Seksualny Dzieci i Młodzieży

Warsztaty kierowane są do:

  • nauczycieli, pedagogów, psychologów,
  • wychowawców, opiekunów, terapeutów,
  • doradców zawodowych, psychologów,
  • rodziców,
  • innych osób pracujących z dziećmi i nie tylko.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Co rozumiemy przez wykorzystywanie seksualne.
2. Symptomy i objawy mogące świadczyć, iż doszło do wykorzystania seksualnego dziecka.
3. Charakterystyka sprawcy, pedofila.
4. Charakterystyka ofiary.
5. Jak rozmawiać z dzieckiem, które doświadczyło wykorzystania seksualnego.
6. Formy pomocy i procedury prawne.
7. Wnioski, panel dyskusyjny, ewentualnie analiza przypadku.

Czas trwania szkolenia: 2 godziny
Termin szkolenia: do uzgodnienia z Zamawiającym
Miejsce: w siedzibie Zamawiającego
Koszt szkolenia: 2.500 zł / grupę do 15 osób

W ramach szkolenia zapewniamy: wykwalifikowaną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe, imienny certyfikat ukończenia szkolenia dla każdego Uczestnika.

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą trenerską, posiadającą doświadczenie i kwalifikacje zawodowe do realizacji projektów szkoleniowych z różnorodnych zakresów. Ponadto wspieramy w organizacji szkoleń, eventów, konferencji, pomagamy w rekrutacji kadr, identyfikujemy możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

ROZWIŃ CAŁOŚĆ

Szkolenie poprowadzi

Psycholog, seksuolog. Zajmuje się terapią indywidualną dla dzieci i młodzieży. Prowadzi również sesje rodzinne oraz konsultacje dotyczące zaburzeń w rozwoju i funkcjonowaniu psychoseksualnym dzieci i młodzieży. Terapia dotyczy trudności adaptacyjnych, zaburzeń lękowych, depresji, samookaleczenia, zaburzeń odżywiania, problemów związanych z okresem dojrzewania lub przeżytymi wydarzeniami traumatycznymi.

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

+48 607 057 017