Samoobrona dla pracowników socjalnych
samoobrona

Samoobrona Dla Pracowników Socjalnych

Samoobrona Dla Pracowników Socjalnych

Data szkolenia: 15/11/2023
Czas trwania: 1 dzień szkoleniowy, 5 godzin (w godz. 09:00 – 14:00)
Miejsce: Kwidzyn
Cena: 350 zł + VAT/osoba

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Liczba uczestników

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

Informacje o szkoleniu

Samoobrona Dla Pracowników Socjalnych

Szkolenie prowadzone metodą warsztatową. Warsztaty kierowane są do MOPS, GOPS, MGOPS, PCPR, ze względu na przepisy znowelizowanej „Ustawy o pomocy społecznej” (Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593 z późn. zm.):
Art. 121, ust. 2c. Pracownik socjalny zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej, centrum usług społecznych, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, lub w powiatowym centrum pomocy rodzinie ma prawo do szkoleń podnoszących poziom bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych. Szkolenia przeprowadza pracodawca co najmniej raz na 2 lata.

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa osobistego pracowników poprzez nabycie umiejętności samoobrony w różnych sytuacjach, a także uzyskanie wiedzy w zakresie:

 • rozpoznawania sytuacji potencjalnego zagrożenia;
 • sposobu postępowania w takich sytuacjach;
 • kodeksowych warunków działania w stanie obrony koniecznej, a także odpowiedzialności za przekroczenie jej ram.

Co dają takie warsztaty? Bezpieczeństwo, panowanie nad strachem, umiejętność obrony dla osoby, która jest atakowana przez napastnika w różnych sytuacjach i miejscach.

PLAN SZKOLENIA

 • Teoria kursu, przedstawienie instruktorów oraz zagadnień do przećwiczenia.
 • Obrona przed zagrożeniem z przodu i z tyłu, za rękę/ręce, obrona przed złapaniem za kołnierz, jednorącz i oburącz, tył/przód.
 • Obrona przed chwytem obchwytem z przodu/ z tyłu i podchwytem z przodu/z tyłu.
 • Obrona przed duszeniem przy ścianie, napastnik z przodu/napastnik z tyłu, twarzą w stronę ściany, duszenie przedramieniem.
 • Obrona przed uderzeniem ręką (pałką, kijem, nożem) z przodu/z góry/z dołu/z boku.
 • Obrona przed zagrożeniem – nóż (niebezpieczne narzędzie) przy szyi z przodu/z tyłu.
 • Obrona przed duszeniem oraz wykorzystanie środowiska pracy do obrony.
 • Chwyty transportowe oraz dociski i punkty witalne.
 • Sprawdzian umiejętności wykorzystywania najprostszych technik.
 • Podsumowanie kursu, rozmowa o obronie koniecznej i jej granicach.

Po szkoleniu istnieje możliwość indywidualnych konsultacji. Instruktor są otwarci na pytania dotyczące sytuacji, które nie były omówione na warsztatach, pytania dodatkowe do omawianych zagadnień. Każdy uczestnik warsztatów otrzyma imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo.

ROZWIŃ CAŁOŚĆ

Szkolenie poprowadzi

Wieloletni pracownik Policji, zawodnik i trener karate, kick-boxingu, jiu jitsu i judo, zajmuje się sztukami walki i technikami samoobrony na co dzień. Wieloletni trener z ogromnym doświadczeniem.

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Liczba uczestników

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

+48 607 057 017