SIO – System Informacji Oświatowej.
SIO – System Informacji Oświatowej.

SIO – System Informacji Oświatowej.

SIO – System Informacji Oświatowej.

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

Informacje o szkoleniu

Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy dotyczącej praktycznych aspektów obsługi i funkcjonalności poszczególnych modułów Systemu Informacji Oświatowej. Kierowane jest do pracowników kadry administracyjnej szkół i placówek oświatowych, pracowników wydziału oświaty w JST, kadry organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe. Szkolenie prowadzone w formule warsztatów, przy komputerach, z możliwością samodzielnego „przeklikania się” przez moduły Systemu.

PLAN SZKOLENIA :

  1. Podstawy prawne ustawa o systemie informacji oświatowej ustawa o finansowaniu zadań oświatowych ustawa – Prawo oświatowe rozporządzenie MEiN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 zmiany prawne finansowania zadań oświatowych wynikające z napływu uchodźców z Ukrainy zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół
  2. Przetwarzanie informacji i sposoby gromadzenia danych z wykorzystaniem testowej aplikacji SIO w wersji przeglądarkowej MEiN z uwzględnieniem danych dotyczących uchodźców z Ukrainy wprowadzanie i modyfikowanie danych moduł ODDZIAŁY wprowadzanie i modyfikowanie danych moduł UCZNIOWIE wprowadzanie i modyfikowanie danych moduł NAUCZYCIELE wprowadzanie i modyfikowanie danych moduł DANE ZBIORCZE wprowadzanie i zmiana danych moduły dla JST – opcjonalnie
  3. Zadania i obowiązki osób odpowiedzialnych za sprawozdawczość, wynikające z organizacji roku szkolnego 2021/2022 odpowiedzialność za rzetelność i terminowość przekazywania informacji do bazy centralnej, organizacja i zakres danych sprawozdawczych przekazywanych przez podmioty oświatowe, uzupełnienie i aktualizacja informacji o uczniach i nauczycielach
  4. Szczegółowa analiza informacji wykorzystywanych do tworzenia raportu subwencyjnego objaśnienia dotyczące rozporządzenia MEiN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego obowiązki dyrektora w zakresie uzgadniania danych do naliczania subwencji kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 algorytm metryczek subwencyjnych dotyczący wzrostu liczby uczniów w roku bazowym zmiany w finansowaniu oświaty w związku z przyjmowaniem ukraińskich dzieci do szkół w Polsce
  5. Praktyczne wskazówki dotyczące obsługi aplikacji w obecnej wersji wymagania techniczne, odczytywanie i interpretacja ukazujących się komunikatów, najczęstsze problemy występujące w pracy z systemem, platforma internetowego wsparcia
  6. Odpowiedzi na pytania.

W ramach szkolenia zapewniamy: materiały szkoleniowe, wykwalifikowaną kadrę trenerską. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą trenerską, posiadającą doświadczenie i kwalifikacje zawodowe do realizacji projektów szkoleniowych z różnorodnych zakresów. Ponadto wspieramy w organizacji szkoleń, eventów, konferencji, pomagamy w rekrutacji kadr, identyfikujemy możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

ROZWIŃ CAŁOŚĆ

Szkolenie poprowadzi

Doświadczony wykładowca z zakresu SIO, przeprowadził wiele szkoleń z modernizowanego SIO, absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego, doświadczony trener, nauczyciel dyplomowany, inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego i administrator bezpieczeństwa informacji. Szkolenia i kursy prowadzi od 1995 roku. Posiada praktyczną znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętność łączenia zagadnień prawnych z zagadnieniami informatycznymi.

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

+48 607 057 017