Superwizja Pracy Socjalnej dla OPS, PCPR. Realizowana przez Certyfikowanego Superwizora Pracy Socjalnej | SEB-TEAM
Superwizja Pracy Socjalnej dla OPS, PCPR

Superwizja Pracy Socjalnej dla OPS, PCPR. Realizowana przez Certyfikowanego Superwizora Pracy Socjalnej

Superwizja Pracy Socjalnej dla OPS, PCPR. Realizowana przez Certyfikowanego Superwizora Pracy Socjalnej

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

Informacje o szkoleniu

SUPERWIZJA PRACY SOCJALNEJ DLA OPS, PCPR. Realizowana przez Certyfikowanego Superwizora Pracy Socjalnej.

Pracownik socjalny narażony jest na różnego rodzaju frustracje wynikające z trudności życiowych swoich klientów w których chcąc nie chcąc uczestniczy. Stale też podlega emocjonalnym obciążeniom wynikającym z trudnych i skomplikowanych spraw wymagających jego działań.   Dlatego istotną sprawą jest wsparcie pracowników socjalnych. Zasadnym  jest stworzenie możliwości korzystania zarówno z superwizji grupowej jak i indywidualnej. Superwizja jest to szczególny, wieloaspektowy ogląd pracy służący rozwiązaniu trudności merytorycznych i emocjonalnych związanych z wykonywaniem pracy, uaktywnia zasoby do poszukiwania rozwiązań w pojawiających się trudnościach, pomaga poszerzać świadomość, rozwijać umiejętności, osiągać lepsze wyniki, działając poprzez rzetelną ocenę, omówienie problemów oraz ukierunkowaną praktykę.

Szkolenie adresowane jest do: Pracowników socjalnych różnych specjalności oraz asystentów rodziny.

Celem przeprowadzenia superwizji jest:

 1. aktywizacja zespołu pracowników w doskonaleniu metod pracy,
 2. podniesienie skuteczności pracy,
 3. umocnienie integracji zespołu pracowników,
 4. zapobieganie i przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego.

Korzyścią dla Uczestników jest:

 • poprawa jakości pracy pracowników merytorycznych,
 • zwiększenie skuteczności pracy z rodziną,
 • polepszenie dobrostanu klientów,
 • zwiększenie zadowolenia z wykonywanej pracy.

PROGRAM:

SUPERWIZJIA GRUPOWA:

 1. Funkcja edukacyjna mająca na celu poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii, psychiatrii.
 2. Nauka nowych rozwiązań, metod, pozytywnych wzorców pracy z klientem;
 3. Szansa na wymianę doświadczeń, trudności, wzajemne uczenie się i wspierania w poszukiwaniu rozwiązań.
 4. Budowanie umiejętności współdziałania między poszczególnymi pracownikami oraz umiejętności wzajemnego wspierania się w trudnościach.
 5. Funkcja konsolidacyjna, podniesienie jakości współpracy oraz wzmocnienie integracji zespołu pracowniczego.
 6. Analiza dobrych praktyk oraz rozwiązań w konkretnych sytuacjach.

SUPERWIZJIA INDYWIDUALNA :

 1. Koncentruje się na analizie osobistych trudnościom, których doświadcza pracownik, po to by umożliwić mu znalezienie indywidualnych rozwiązań.
 2. Poprzez szerszy wgląd we własne emocje związane z pracą, nauka sposobów rozładowywania napięcia oraz radzenia sobie z presją otoczenia w celu uniknięcia wypalenia zawodowego.
 3. Zwiększenie zadowolenia z wykonywanej poprzez rzetelną ocenę, omówienie problemów, ukierunkowaną praktykę oraz  konstruktywne wykorzystanie doświadczeń w dalszej pracy.

Liczba uczestników: grupa do 12 osób

Termin oraz częstotliwość spotkań: do uzgodnienia z Zamawiającym, program zakłada systematyczne comiesięczne sesje  superwizyjne, zarówno grupowe jak i indywidualne.

Czas trwania: ustalany indywidualnie w zależności od potrzeb.

 

Dokumentacja sesji superwizyjnych:

 • lista obecności,
 • kontrakt superwizyjny opisujący potrzeby oraz oczekiwania uczestników,
 • arkusz superwizyjny  – notatki superwizora,
 • dokumentacja zdjęciowa.

Formy prawne superwizji reguluje:

 • ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie superwizji pracy socjalnej z 2 grudnia 2016 r.

Naszą ofertę dostosowujemy na bieżąco do indywidualnych potrzeb klientów. Duży nacisk kładziemy na to, aby razem z Państwem poznać potrzeby i dopasować działania do konkretnych wymagań. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą trenerską, posiadającą doświadczenie i kwalifikacje zawodowe do realizacji projektów szkoleniowych z różnorodnych zakresów. Ponadto wspieramy w organizacji szkoleń, eventów, konferencji, pomagamy w rekrutacji kadr, identyfikujemy możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Proponujemy również organizację wyjazdów integracyjnych

ROZWIŃ CAŁOŚĆ

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

+48 607 057 017