Świadomość Cyfrowego Bezpieczeństwa
Świadomość Cyfrowego Bezpieczeństwa

Świadomość Cyfrowego Bezpieczeństwa

Świadomość Cyfrowego Bezpieczeństwa

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

Informacje o szkoleniu

Szkolenie skierowane do:

Kadry zarządzającej oraz pracowników administracyjnych, użytkowników komputerów i innych urządzeń z dostępem do Internetu oraz innych osób niebędących specjalistami z zakresu bezpieczeństwa IT.

Korzyścią dla Uczestników jest:

 • poszerzenie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni w miejscu pracy oraz poza nim;
 • poznanie socjotechnik wykorzystywanych przez cyberprzestępców;
 • umiejętność zdefiniowania najważniejszych technik cyberataków;
 • umiejętność rozpoznawania i zapobiegania zagrożeniom związanym z cyberprzestępczością;
 • umiejętność podejmowania odpowiednich działań oraz  zabezpieczenia w przypadku usiłowania cyberataku.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wstęp

 • co to jest cyberbezpieczeństwo - definicja cyberprzestrzeni i   cyberbezpieczeństwa,
 • polityka bezpieczeństwa - czym jest w organizacji polityka bezpieczeństwa i jaka jest jej rola,
 • incydenty bezpieczeństwa - co należy rozumieć jako incydent bezpieczeństwa i jak z nim postępować,
 • normy i standardy bezpieczeństwa - powszechnie stosowane rozwiązania, norma ISO27001.

2. Ataki „na człowieka” tzw. SOCJOTECHNIKA (stosowane techniki manipulacji)

 • ataki socjotechniczne - techniki manipulacji wykorzystywane przez cyberprzestępców,
 • sposoby - pod jakimi pretekstami wyłudza się firmowe dokumenty,
 • jak rozpoznać, że jest się celem ataku socjotechnicznego,
 • jak prawidłowo reagować na ataki socjotechniczne,
 • jak i skąd atakujący zbierają dane na twój temat,
 • miejsca, w których zostawiamy swoje dane świadomie i nieświadomie,
 • jak świadomie udostępniać informacje w sieci.

3. Atak „na komputery” – objaśnienie

 • ataki przez sieci bezprzewodowe (wifi, bluetooth, nfc),
 • ataki przez pocztę e-mail (fałszywe e-maile),
 • ataki przez strony www - jak nie dać się zainfekować, fałszywe strony,
 • ataki przez komunikatory (skype, facebook),
 • ataki przez telefon (fałszywe sms-y, przekierowania rozmów, itp.),
 • ataki: phishing, smishing, spear-phishing, pharming, spoofing, spam, spim, scam

4. Dobre praktyki związane z bezpiecznym wykorzystaniem firmowych zasobów

 • polityka haseł, zarządzanie dostępem i tożsamością - jakie hasło jest bezpieczne, jak nim zarządzać, zasady udzielania dostępu do zasobów informacyjnych,
 • bezpieczeństwo fizyczne - urządzenia, nośniki danych, dokumenty,
 • bezpieczna praca z urządzeniami mobilnymi (smartfon, laptop),
 • problem aktualnego oprogramowania i kopii zapasowych,
 • bezpieczna praca z pakietem biurowym Microsoft Office,
 • bezpieczna praca z programem pocztowym,
 • bezpieczna praca z przeglądarką internetową,
 • zastosowanie technik kryptograficznych (szyfrowanie, certyfikaty).

5. Aspekty prawne

 • odpowiedzialność pracownika przed pracodawcą za ujawnienie informacji,
 • nieautoryzowane użycie systemów komputerowych,
 • rażące zaniedbania związane z wykorzystywaniem sprzętu komputerowego,
 • dane osobowe i dane wrażliwe.

W ramach szkolenia zapewniamy:

Materiały szkoleniowe i piśmiennicze, wykwalifikowaną kadrę trenerską. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia dedykowanego, według Państwa zapotrzebowania  w miejscu i czasie wskazanym przez Państwa. W razie zainteresowania ofertą indywidualną, prosimy o kontakt.

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą trenerską, posiadającą doświadczenie i kwalifikacje zawodowe do realizacji projektów szkoleniowych z różnorodnych zakresów. Ponadto wspieramy w organizacji szkoleń, eventów, konferencji, pomagamy w rekrutacji kadr, identyfikujemy możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

ROZWIŃ CAŁOŚĆ

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

+48 607 057 017