Szkolenia dla Rad Pedagogicznych Przedszkoli
Szkolenia dla Rad Pedagogicznych Przedszkoli

Szkolenia dla Rad Pedagogicznych Przedszkoli

Szkolenia dla Rad Pedagogicznych Przedszkoli

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

Informacje o szkoleniu

Czas trwania szkolenia zależy od Państwa potrzeb i realizowanego tematu, waha się w granicach od 4-5 h dydaktycznych. Każde szkolenie zamknięte realizujemy poprzez indywidualne podejście oraz dostosowanie programu do potrzeb Państwa kadry. Zainteresował Państwa któryś temat? Zapraszamy do kontaktu! Prześlemy szczegółowy program szkolenia wraz z wyceną.

Szkolenia kierowane są do:

 • nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • pedagogów i animatorów kultury;
 • pracowników placówek socjalnych i kulturalno-oświatowych;
 • studentów kierunków pedagogicznych;
 • inne osoby pracujące z dziećmi i nie tylko.

PROPONOWANE TEMATY DO WYBORU Z ZAPROPONOWANYCH PONIŻEJ:

 1. DYDAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI NAUCZYCIELA.
 • Jak rozwijać potencjał ucznia, czyli wybrane kompetencje coachingowe dla nauczyciela.
 • Metoda Montessori.
 • Nowoczesne metody i techniki pracy z dziećmi.
 • Bajkoterapia, problemy rozwojowe wieku przedszkolnego.
 • Kompetencje kluczowe u dzieci, jak je rozwijać?
 • Nauka przez zabawę z wykorzystaniem metody KLANZA.
 • Innowacja pedagogiczna – poszerzanie oferty przedszkola i droga do właściwej realizacji podstawy programowej.
 • Nauka czytania w przedszkolu metodą Domana
 • Metoda projektu w przedszkolu jako innowacja.
 • Aktywność fizyczna dziecka w wieku przedszkolnym.
 • Nauka przez zabawę – kreatywne wykorzystanie gier planszowych w przedszkolu.
 • Kodowanie na dywanie.
 • Zielone okulary ,pedagogika, zabawy w edukacji przedszkolnej.
 • Betti Strauss w edukacji przedszkolnej.
 • Plan Daltoński.
 • Umiejętności poznawcze dzieci i ich wpływ na rozwój.
 • Budowanie atmosfery sprzyjającej uczeniu się poprzez indywidualizację procesu nauczania.
 • Język angielski w nauczaniu przedszkolnym.
 • Tańczę i słucham – nauczanie poprzez muzykę.
 1. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PRZEDSZKOLU.
 • Nauka kodowania i programowania w przedszkolu.
 • Nowoczesne narzędzia TIK wykorzystywane w pracy z dziećmi.
 • Świat robotów w przedszkolu, czyli podstawy robotyki.
 • „Cyberdzieciaki” – przedszkolaki w świecie TIK.
 1. DZIECKO ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI.
 • Integracja sensoryczna.
 • Jak pracować z dziećmi niepełnosprawnymi?
 • Sensoryka w rozwoju dziecka. Zmysły i ich integracja.
 • Komunikacja dorosłych z dziećmi, które mają dysfunkcje rozwojowe.
 • Organizacja pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w warunkach nauczania hybrydowego.,
 1. UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOLOGICZNE I INTERPERSONALNE
 • Zmiany w statucie w odniesieniu do nowej podstawy programowej.
 • Metoda Montessori.
 • Bajkoterapia, problemy rozwojowe wieku przedszkolnego.
 • Kompetencje kluczowe u dzieci, jak je rozwijać.
 • Umiejętności poznawcze dzieci i ich wpływ na rozwój.
 • Projektowanie koncepcji pracy przedszkola zgodnie z wymaganiami MEN.
 1. ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA
 • Projektowanie koncepcji pracy przedszkola zgodnie z wymaganiami MEN.
 • Organizacja pracy Rady Pedagogicznej.
 • Nowoczesne narzędzia w pracy z Radą Pedagogiczną.
 • RODO w przedszkolu.
 • Ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu
 • Ewaluacja pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela elementem podnoszenia jakości własnej pracy i pracy przedszkola.
 • Monitorowanie realizacji podstawy programowej.
 • Prawo oświatowe w codziennej pracy nauczyciela

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe i piśmiennicze,
 • wykwalifikowaną kadrę trenerską.
 • każdy uczestnik szkolenia otrzyma imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

✓ Realizujemy także szkolenia dla Rad pedagogicznych o tematyce określonej przez Państwa.

✓ Koszt szkolenia podstawowego zgodnie z przedstawioną ofertą zależny jest od ilości uczestników objętych wsparciem szkoleniowym i podlega negocjacji.

Organizujemy szkolenia w miejscu i czasie wskazanym przez Państwa. 

Jeśli chcielibyście Państwo zmienić formę szkolenia dla Państwa Rady Pedagogicznej, proponujemy organizację szkolenia w formie wyjazdu połączonego z integracją Państwa kadry. Oferujemy kompleksową organizację wyjazdu szkoleniowego od A do Z. Miejsce i zakres szkolenia zostaną ściśle dopasowane do Państwa potrzeb. Podczas wyjazdów szkoleniowych jesteśmy w stanie zrealizować każdy z tematów znajdujących się w naszej ofercie lub wskazany przez Państwa.

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą trenerską, posiadającą doświadczenie i kwalifikacje zawodowe do realizacji projektów szkoleniowych z różnorodnych zakresów. Ponadto wspieramy w organizacji szkoleń, eventów, konferencji, pomagamy w rekrutacji kadr, identyfikujemy możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

ROZWIŃ CAŁOŚĆ

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

+48 607 057 017