Trening Umiejętności Społecznych
Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

Informacje o szkoleniu

Dzięki szkoleniu zdobędziesz umiejętności, które pomogą Tobie i Twoim podopiecznym:

 • w rozumieniu przeżywanych emocji i ich przyczyn,
 • w nauczeniu się kontrolowanych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego,
 • w kierowaniu emocjonalnymi reakcjami,
 • w rozumieniu punktu widzenia i przeżyć innych osób,
 • w budowaniu relacji z innymi ludźmi – nawiązywaniu i trwałym podtrzymywaniu,
 • w poprawie samooceny i poczucia sprawczości.
 • w poszerzeniu wiedzy o umiejętnościach społecznych i inteligencji emocjonalnej,
 • w rozwoju warsztatu pracy o nowe metody i techniki wspomagające w/w obszary.

Szkolenie dla nauczycieli, specjalistów, wychowawców, dyrektorów, trenerów chcących uczyć dzieci budowania zdrowych relacji z innymi i samym sobą.

CEL SZKOLENIA:

Zapoznanie z zagadnieniem, sposobami wspierania oraz z formami i metodami pracy z uczniami.  Szkolenie pozwoli rozwijać inteligencję emocjonalną i społeczną, wzmocni kompetencje do pracy z dziećmi i młodzieżą z różnymi zaburzeniami oraz daje umiejętność wspierania dzieci lękowych, nieśmiałych, wycofanych. Pokaże jak wzmocnić umiejętności niezbędne dla funkcjonowania podopiecznych: zawieranie znajomości, słuchanie, zadawanie pytań, odmawianie, inicjowanie rozmowy, dyskutowanie, reagowanie na krytykę, wyrażanie krytyki, radzenie sobie z uczuciami, w tym: rozróżnianie uczuć, wyrażanie gniewu i rozczarowania, mówienie komplementów, radzenie sobie ze swoimi problemami (z przeżywaniem sukcesu i porażki), odpowiednie reagowanie na zaczepki innych, pohamowanie własnych złośliwości, rozwiązywanie konfliktów z rówieśnikami, czekanie na swoją kolej i słuchanie polecenia do końca oraz ponoszenie konsekwencji swoich działań.

PLAN SZKOLENIA:

 • Kompetencje i umiejętności społeczne – diagnoza obszarów wymagających wsparcia.
 • Praktyczne znaczenie emocji w życiu. Trening odczytywania sygnałów płynących z ciała jako informacji stanowiących wskazówki do podejmowanych działań.
 • Teoria czytania umysłu – czym jest i jak jej uczyć? Ćwiczenia rozwijające umiejętności związane z czytaniem umysłu (rozumienie swojego postrzegania i umiejętność klarownej ekspresji własnych stanów emocjonalnych, woli, intencji oraz trening interpretacji komunikatów wysyłanych przez inne osoby za pomocą sygnałów werbalnych i pozawerbalnych).
 • Charakterystyka funkcjonowania dzieci i młodzieży z zaburzeniami, min ze spektrum autyzmu – częstej grupy docelowej treningów TUS.
 • Omówienie modelowej struktury TUS – Trening umiejętności społecznych – od przedszkola do dorosłości. Umiejętności społeczne a rozwój psycho-poznawczy dziecka. Dobór ćwiczeń rozwijających umiejętności społeczne do wieku dziecka.
 • Praca w grupach – planowanie warsztatów z wykorzystaniem treningu umiejętności społecznych dla poszczególnych grup wiekowych – w zależności od potrzeb uczestników.
 • Praca nad zachowaniami trudnymi, które mogą pojawić się w trakcie sesji.

W ramach szkolenia zapewniamy: materiały szkoleniowe i piśmiennicze, wykwalifikowaną kadrę trenerską.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą trenerską, posiadającą doświadczenie i kwalifikacje zawodowe do realizacji projektów szkoleniowych z różnorodnych zakresów. Ponadto wspieramy w organizacji szkoleń, eventów, konferencji, pomagamy w rekrutacji kadr, identyfikujemy możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

ROZWIŃ CAŁOŚĆ

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

+48 607 057 017