Wykorzystanie Sztucznej Inteligencji w Edukacji Szkolnej
Wykorzystanie Sztucznej Inteligencji w Edukacji Szkolnej

Wykorzystanie Sztucznej Inteligencji w Edukacji Szkolnej

Wykorzystanie Sztucznej Inteligencji w Edukacji Szkolnej

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

Informacje o szkoleniu

Wykorzystanie Sztucznej Inteligencji w Edukacji Szkolnej

CEL SZKOLENIA:
Przygotowanie nauczycieli i kadry edukacyjnej do skutecznego korzystania ze sztucznej inteligencji  w procesie nauczania.

PLAN SZKOLENIA:

 1. Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji
 • Wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z SAI, takie jak uczenie maszynowe, algorytmy, sieci neuronowe itp.
 1. Sztuczna Inteligencja w Edukacji
 • Omówienie różnych sposobów wykorzystania AI w edukacji, takie jak personalizacja nauki, pomysły, nowa kreatywność, dostosowane materiały edukacyjne itp., przedstawienie przykładów projektów i inicjatyw z zakresu AI w edukacji.
 1. Narzędzia i Platformy
 • Przedstawienie dostępnych narzędzi i platform związanych z AI w edukacji, takie jak platformy do nauki online, chatboty edukacyjne, GPT ,itp.
 1. Etyka i Bezpieczeństwo
 • Rozmowa o kwestiach etyki związanych z wykorzystaniem AI w edukacji, takich jak prywatność uczniów, odpowiedzialność nauczycieli i uczniów, zapobieganie dyskryminacji, antyplagiat, weryfikacja i rzetelność
 1. Praktyczne Zastosowania AI
 • Jak można wykorzystać AI do nauki, tworzenia materiałów edukacyjnych, oceny.
 • Warsztat, podczas której uczestnicy będą mieli okazję eksperymentować z narzędziami AI (pary lub grupy, praca z chatem GPT, stworzenie odpowiedzi na określone zadania)
 1. Studia przypadków
 • Przedstawienie konkretnych przypadków użycia AI w różnych placówkach edukacyjnych na całym świecie.
 • Sukcesy i wyzwania związane z wdrażaniem AI w edukacji.
 1. Dyskusja i Pytania
 • Otwarta dyskusja na temat doświadczeń uczestników i ich pomysłów na wykorzystanie AI w swojej pracy

Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

W ramach szkolenia zapewniamy: materiały, wykwalifikowaną kadrę trenerską. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą trenerską, posiadającą doświadczenie i kwalifikacje zawodowe do realizacji projektów szkoleniowych z różnorodnych zakresów. Ponadto wspieramy w organizacji szkoleń, eventów, konferencji, pomagamy w rekrutacji kadr, identyfikujemy możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

Organizator zastrzega możliwość zmiany niniejszego programu szkolenia w przypadku zmiany przepisów. Organizator zastrzega prawo odwołania szkolenia w przypadku nie zabrania się grupy minimalnej.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia dedykowanego, w miejscu i czasie wskazanym przez Państwa. W razie zainteresowania ofertą indywidualną, prosimy o kontakt.

ROZWIŃ CAŁOŚĆ

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

+48 607 057 017