Zarządzanie Zespołem
zarządzanie zespołem lider zespołu kurs

Zarządzanie Zespołem

Zarządzanie Zespołem

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

Informacje o szkoleniu

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

Cele i korzyści wynikające z aktywnego udziału w szkoleniu:

 • analizę własnego stylu zarządzania,
 • poznanie technik pozytywnego wywierania wpływu,
 • poznanie metod efektywnego przewodzenia zespołowi,
 • zwiększenie motywacji pracowników,
 • kształtowanie autorytetu lidera, kierownika,
 • tworzenie inspirującego środowiska pracy,
 • budowa partnerskich relacji w zespole,
 • umiejętne dbanie o zaangażowanie i rozwój pracowników,
 • zwiększenie efektywności pracy,
 • poznanie technik udzielania informacji zwrotnej.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Rozpoczęcie, zapoznanie się uczestników i trenera, ustalenie zasad współpracy, ćwiczenie integracyjne.
2. Analiza oczekiwań uczestników od szkolenia - indywidualne cele szkoleniowe.
3. Role i zadania kierownika w zespole.

 • Kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji kierowniczej.
 • Wyzwania w pracy kierownika, lidera.
 • Jak radzić sobie w obliczu nowego wyzwania, jeżeli dziś jesteś kierownikiem w wywodzisz się z zespołu, którym zarządzasz?
 • Diagnoza własnego stylu interpersonalnego w relacjach z zespołem.
 • Budowanie autorytetu.

4. Zarządzanie poprzez cele.

 • Cele organizacji a cele kierowników i członków zespołu.
 • Umiejętność oceny kompetencji podległych pracowników.
 • Techniki motywacyjne.
 • Wpływ motywowania pracowników na efektywność pracy i poziom realizacji celów.
 • Wyznaczanie celów.
 • Delegowanie zadań.
 • Monitoring realizacji celów.
 • Rozliczanie zespołu i jego członków z realizacji celów.
 • Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej. Umiejętne prowadzenie rozmów oceniających efekty pracy i zaangażowanie pracowników.
 • Odpowiedzialność za powierzone zasoby nie tylko kierowanie zespołem.

5. Zasady komunikacji w zespole.

 • Asertywne komunikowanie wymagań i problemów.
 • Jak dostosować styl interpersonalny do rozmówcy.
 • Rzecz o koncentracji – oddzielanie człowieka od problemu.
 • Budowane relacji w zespole.
 • Techniki negocjacyjne- wywieranie wpływu, itp.
 • Zarządzanie kryzysem w zespole.

6. Przywództwo – inspirowanie do pracy członków zespołu. Jak w natłoku pracy nie zapomnieć jaką rolę się pełni w zespole?
7. Zarządzanie czasem własnym, planowanie, organizowanie.
8. Formy komunikacji wewnątrz organizacji, zasady pracy.

 • Jak budować relacje z partnerami wewnątrz organizacji.
 • Wartości i standardy pracy w organizacji. Jak dobrać i dostosować kompetencje pracowników, aby grupa tworzyła zespół?
 • Zarządzanie zmianą i praca nad ciągłym doskonaleniem kompetencji kierowniczych.

9. Podsumowanie połączone z wyznaczeniem płaszczyzn do rozwoju osobistego i zawodowego uczestników szkolenia.
10. Ankieta.

Zajęcia prowadzone w formie warsztatów, wykorzystują metody aktywnej pracy z grupą. Wykład teoretyczny jako wprowadzenie do tematu każdego z zagadnień, następnie implementacja wiedzy w praktykę w firmie dyskusji moderowanej i ćwiczeń. Warsztat, który pozwoli na uczenie się przez doświadczenie i współudział w ćwiczeniach.

ROZWIŃ CAŁOŚĆ

Szkolenie poprowadzi

Doświadczony trener z zakresu zarządzania, negocjacji, sprzedaży, obsługi klienta, certyfikowany trener DISC, coach ICF. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas pracy w korporacji na stanowisku szefa oddziałów, kierownika zespołów sprzedaży, prowadzeniu własnej firmy. Wykładowca na jednej z Trójmiejskich uczelni wyższych. Posiada bogate doświadczenie trenerskie- ponad 1000 h przeprowadzonych szkoleń i ponad 750 h coachingu.

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

+48 607 057 017