Zasady Związane z Pobytem i Zatrudnieniem Cudzoziemców
Zasady Związane z Legalnym Pobytem i Zatrudnieniem Cudzoziemców

Zasady Związane z Legalnym Pobytem i Zatrudnieniem Cudzoziemców

Zasady Związane z Legalnym Pobytem i Zatrudnieniem Cudzoziemców

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

Informacje o szkoleniu

Korzyścią dla Uczestników jest:

 • przygotowanie się na zmiany
 • zapoznanie się z najnowszymi przepisami
 • zapoznanie się ze skutecznymi sposobami stosowania przepisów prawa
 • rozwianie wątpliwości

PLAN SZKOLENIA:

1. Zasady dotyczące legalnego pobytu cudzoziemców na terenie RP z uwzględnieniem przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

 • Kim jest cudzoziemiec i wpływ obywatelstwa na możliwość legalnego pobytu na terenie Polski (obywatele UE a obywatele państw trzecich)
 • Rodzaje wiz i zmiany w zakresie możliwości podejmowania pracy na podstawie kolejnych rodzajów wiz
 • Ruch bezwizowy
 • Zezwolenie na pobyt czasowy a zezwolenie na pobyt stały i zezwolenie na pobyt dla rezydenta długoterminowego
 • Zasady uzyskiwania ochrony międzynarodowej: status uchodźcy, ochrona uzupełniająca
 • Zasady dotyczące przekraczania granicy oraz pobyt obywateli Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa
 • Warunki legalnego pobytu cudzoziemców w czasie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii - COVID-19.
 • Obowiązek weryfikowania dokumentów pobytowych cudzoziemców
 • Obliczanie długości legalnego pobytu w Polsce,

2. Zasady legalnej pracy cudzoziemców w Polsce:

 • Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwoleń na pracę
 • Uprawnienia, które daje Karta Polaka
 • Rodzaje zezwoleń na pracę w zależności od rodzaju podejmowanej pracy zarobkowej oraz zasady ich wydawania i zmiany
 • Zezwolenie jednolite na pobyt i pracę - tryb wydawania, zmiana pracodawcy i zamiana warunków pracy
 • Zezwolenia na pobyt i pracę w szczególnych przypadkach: naukowcy, pracownicy wykwalifikowani, łączenie rodzin - tryb wydawania
 • Zatrudnienie studentów i absolwentów
 • Zatrudnienie w ramach prac sezonowych
 • Powierzanie pracy w ramach umowy o pomocy przy zbiorach
 • Praca obywateli wybranych 6 państw na podstawie oświadczeń (zmiany od 2022 r. w zakresie uproszczonej procedury legalizującej pracę)
 • Zasady podejmowania pracy przez obywateli Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, w tym dostęp ich do zawodów regulowanych takich jak nauczyciel, lekarz czy pielęgniarka
 • Warunki świadczenia legalnej pracy przez cudzoziemców w czasie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii - COVID-19.
 • Analiza dokumentów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców
 • Różnice w zakresie sporządzania i prowadzenia dokumentacji pracowniczej cudzoziemców

3. Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców:

 • Zasady dotyczące kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców
 • Czym jest nielegalne powierzanie pracy cudzoziemcom
 • Zasady dotyczące odpowiedzialności podmiotów powierzających pracę oraz cudzoziemców
 • Kary finansowe oraz utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej

Odpowiedzialność agencji pracy tymczasowej oraz firm outsourcingowych

W ramach szkolenia zapewniamy: materiały szkoleniowe, wykwalifikowaną kadrę trenerską.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia dedykowanego, w miejscu i czasie wskazanym przez Państwa. W razie zainteresowania ofertą indywidualną, prosimy o kontakt.

ROZWIŃ CAŁOŚĆ

Szkolenie poprowadzi

Ekspert prawa pracy z doświadczeniem, prowadzący działalność konsultingowo – szkoleniową. Specjalizuje się w problematyce prawnej ochrony pracy.

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

+48 607 057 017