Dofinansowanie Szkoleń | SEB-TEAM

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2024

Nowy rok, nowe możliwości! Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) w 2024 r. oferuje Ci szansę na rozwój w pracy.

W I kwartale 2024 roku Powiatowe Urzędy Pracy ogłoszą konkursy na dofinansowanie szkoleń. Co to oznacza dla Ciebie? Możesz uzyskać dofinansowanie od 80% do 100% kosztów.

Jak to zrobić? Aby uzyskać dofinansowanie, musisz wpisać się w jeden z priorytetów wyznaczonych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Następnie, w terminie określonym przez Powiatowy Urząd Pracy, należy złożyć pisemny wniosek.

Pamiętaj, że wielkość dofinansowania zależy od wielkości Twojego przedsiębiorstwa. Szkolenia w ramach KFS są dostępne wyłącznie dla pracowników na umowę o pracę lub pełniących funkcję z nadania.

Przed składaniem wniosku konieczne jest także dokonanie rozeznania na rynku i wybranie wykonawcy szkolenia. Tutaj chcemy pomóc! Nasza firma posiada Akredytację Kuratorium Oświaty oraz certyfikat jakości SUS 2.0, co świadczy o zgodności naszych szkoleń ze Standardem Usług Szkoleniowych wypracowanym przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych oraz jednostkę certyfikującą Dekra.

Link do informacji o wysokości środków oraz priorytetach wydatkowania KFS na rok 2024.

+48 607 057 017