projekt | SEB-TEAM
SEB-TEAM jako partner Ośrodka Doradztwa i Treningu Kierowniczego współrealizuje projekt “Dostęp do wiedzy kluczem do zwiększenia Dostępności”. Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr projektu: UDA-POWR.02.02.21-00-DO15/20 Celem projektu jest aktywizacja przedsiębiorców w obszarze technologii asystujących i kompensacyjny oraz uniwersalnego projektowania poprzez wzrost kompetencji przedsiębiorców. Dofinansowanie projektu z UE: 4 499 838,01 PLN Jakie korzyści może Ci przynieść udział w projekcie? Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie internetowej Projektu. Plakat projekt dostępność  
+48 607 057 017