Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych 2022
Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych 2022 za nami!

Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych 2022 za nami!

Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych 2022

Za nami Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych 2022, największej organizacją branżowej zrzeszającej firmy szkoleniowe i doradcze z całej Polski. W ramach spotkania  odbywały się także XXI Warsztaty PIFS,  wiele interesujących prezentacji i prelekcji.  

+48 607 057 017